VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

10 cách ra lệnh tiện lợi với phím Windows


<Phím Windows> + D (mở desktop)

<Phím Windows > + E (mở cửa sổ trình bày các ổ của máy tính)

<Phím Windows> + F (mở cửa sổ tìm kiếm của Windows)

<Phím Windows> + R (mở cửa sổ Run)

<Phím Windows> + T (đi qua các icon ứng dụng trên desktop, di chuyển bằng phím mũi tên, chọn bằng phím Enter)

Dành riêng cho Windows Vista

<Phím Windows> + G (đi qua các Gadgets)

<Phím Windows> + L (khóa máy tính)

<Phím Windows> + U (kích hoạt Ease of Access Center)

<Phím Windows> + X (đi qua các icon trong Windows Mobility Center)

<Phím Windows> + CTRL + Tab (mở giao diện cửa sổ xếp lớp chéo Flip 3D)

Việt Toàn (theo Sync-blog)