VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

5 nghề hot nhất ngành IT


1. Phát triển phần mềm

Các chuyên gia phát triển phần mềm có trình độ lúc nào cũng là “của hiếm”. Các công ty sẵn sàng trả “bộn” tiền để tuyển và giữ chân các nhân tài trong lĩnh vực này. Theo thống kê, trong năm 2007, đây sẽ là công việc được trả lương cao nhất trong ngành IT. 

Yêu cầu chuyên môn: Các nhà tuyển dụng thường đòi hỏi ứng viên có bằng cử nhân công nghệ thông tin hoặc tương đương, có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm lập trình. Ứng viên phải thành thạo ActiveX, C#, Visual Basic, .NET hoặc Java. Ngoài ra, các nhà phát triển phần mềm phải có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề, tỉ mỉ chăm chút từng chi tiết, có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm.

2. Chuyên gia phát triển website

Chuyên gia phát triển ứng dụng, dịch vụ và công cụ dựa trên web được dự báo là rất thiếu trong năm nay.

Yêu cầu chuyên môn: Ứng viên phải có hiểu biết sâu rộng về các ứng dụng và giao thức mạng cũng như các chiến lược kinh doanh. Nhà tuyển dụng thường đòi hỏi ứng viên phải có bằng cử nhân về máy tính hoặc các lĩnh vực có liên quan và nhiều năm kinh nghiệm liên quan đến web. Các kỹ năng về .NET, Ajax hoặc Java là một lợi thế.

3. Nhà quản lý lưu trữ dữ liệu

Yêu cầu chuyên môn: Vị trí này đòi hỏi ứng viên phải thành thạo các công cụ và cấu trúc lưu trữ cũng như phải là chuyên gia kỹ thuật về ngôn ngữ và các ứng dụng cơ sở dữ liệu như Oracle, SQL Server and DB2. Ứng viên phải có bằng cử nhân công nghệ thông tin hoặc tương đương và có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu và 3 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự kỹ thuật.

4. Quản lý dự án 

Theo nghiên cứu được tiến hành trong năm 2006 của Viện quản lý thông tin xã hội Mỹ, “top 3” kỹ năng nhà tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên IT trình độ trung cấp là khả năng lập kế hoạch, ngân sách và đề ra chương trình hành động. Đó là những khả năng chuyên môn mà một nhà quản lý dự án cần phải có. 

Yêu cầu công việc: Ứng viên phải có kinh nghiệm về quản lý dự án để giám sát các dự án đa dạng và phức tạp. Yêu cầu cơ bản là bằng cử nhân IT hoặc các lĩnh vực liên quan đến kinh doanh, có kiến thức nền về phát triển chương trình ứng dụng, 5 năm kinh nghiệm trở lên về quản lý các dự án phức tạp. 

5. Sáng tạo chương trình ứng dụng

Yêu cầu công việc: Ứng viên phải là chuyên gia kỹ thuật đồng thời có khả năng lên kế hoạch, phối hợp tổ chức và giao tiếp tốt. Nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên phải có bằng cử nhân IT hoặc hệ thống thông tin và tối thiểu 8 năm kinh nghiệm liên quan đến công việc. Hiểu biết DB2, cơ sở dữ liệu Oracle, XML hoặc C++ là lợi thế.

Theo Dân trí/Careerbuilder