VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Biện pháp đảm bảo an toàn cho modem ADSL


Chủng loại modem ADSL đang dùng ở Việt Nam rất đa dạng nên người dùng có thể đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng modem đi kèm, hoặc liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ ADSL để nhận được sự trợ giúp. Dưới đây là cách phổ biến.

Modem của FPT: Siemens

Modem Siemens thường được cung cấp cho các khách hàng sử dụng ADSL của FPT. Để cấu hình an toàn cho modem Siemens, các bạn thực hiện theo các bước sau:

1. Mở Internet Explorer và gõ 192.168.1.1 vào phần địa chỉ

2. Bạn hãy điền username và password (admin/admin) mặc định vào cửa sổ

3. Sau khi đăng nhập bạn chọn Access Control List trong phần Management

4. Để ngăn chặn truy cập vào modem từ bên ngoài Internet, bạn bỏ lựa chọn Enable tại mục HTTP của dịch vụ WAN

5. Để đặt mật khẩu mới cho modem bạn chọn mục Password trong phần Access Control

Điền mật khẩu cũ và mật khẩu mới sau đó chọn Save/Apply

Modem của VNPT

1. Mở Internet Explorer và gõ 10.0.0.2 vào phần địa chỉ, sau đó bạn hãy điền username và password (admin/epicrouter) mặc định vào cửa sổ.

2. Để ngăn chặn truy cập vào modem từ bên ngoài Internet, trong menu của modem, bạn chọn Admin Privilege/Misc Configuration, thiết lập như hình vẽ dưới đây và bấm Submit:

3. Để đặt mật khẩu mới cho modem, trong menu của modem, bạn chọn Password Configuration/Admin, sau đó gõ mật khẩu mới vào và bấm Submit

Modem của Viettel

1. Mở Internet Explorer và gõ 192.168.1.1 vào phần địa chỉ, sau đó bạn hãy điền username và password (admin/admin) mặc định vào cửa sổ.

2. Để ngăn chặn truy cập vào modem từ bên ngoài Internet, trong menu của modem, bạn chọn Access Control, thiết lập như hình vẽ dưới đây và bấm Apply:

3. Để đặt mật khẩu mới cho modem, trong menu của modem, bạn chọn User Management, sau đó gõ mật khẩu mới vào và bấm Apply.

(Theo BKIS)