VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Cấm sử dụng phần mềm bằng công cụ trong Windows


Để sử dụng LSS, bạn vào hộp thoại RUN gõ secpol.msc . Tiếp đến, vào phần SOFTWARE RESTRICTION POLICIES. Nếu hiện thông báo “No software restriction Policies Defined” tức là máy bạn chưa được thiết lập để cấm bất kì chương trình nào. Bạn Rclick à Create New Policies.

Sẽ có hai mục để bạn lựa chọn:

• Security Levels: Giúp bạn thiết lập việc cấm đến tất cả các phần mềm cài lên máy.
- Để cấm không cho sử dụng bất kì phần mềm nào trên máy, Bạn Double-Click vào Dissallowed --> Set as Default --> Yes --> OK
- Để xóa bỏ lệnh cấm, làm tương tự như trên nhưng Double-Click vào Unrestriction

• Additional Rules : Điều kiện cấm do bạn quyết định.

• Ở đây, Windows đã cung cấp sẵn cho bạn 4 lựa chọn theo thứ tự là cấm tất cả các chương trình được cài đặt ở thư mục Windows; Cấm tất cả các chương trình dạng *.exe ở thư mục Windows ; Cấm tất cả các chương trình ở Windows\System32 ; Cấm tất cả các chương trình ở thư mục Program Files.

• Ngoài ra, bạn có thể thiết lập riêng việc cầm các chương trình do mình chỉ định. Để làm được điều đó, bạn nhấn chuột phải chọn New Path Rules à Browse đến tập tin cần cấm sử dụng, trong phần Security level, bạn cũng chọn Dissallowed để cấm và chọn Unrestriction để hủy bỏ lệnh cấm.

• Nâng cao, bạn có thể thiết lập cấm cho các loại tập tin trong một thư mục. Ví dụ để cấm sử dụng các tập tin có dạng *.exe trong thư mục D:\Softwares à Trong phần Path bạn chọn D:\Softwares\*.exe . Tương tự, *.* cho tất cả các tập tin.

Lưu ý: LSS chỉ cấm các chương trình có thể cài đặt như *.exe, *.com, *.bat, *.cmd …. Nếu bạn chỉ chọn đường dẫn đến tên thư mục mà không ghi gì thêm thì ngầm hiểu là cấm các file *.*.

(Theo PHẠM LÊ KHÁNH HẢI(Xã Hội Thông Tin)