VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Chuyển đổi và nối video trực tuyến


Thao tác trên Movavi Online gồm 3 bước đơn giản:

Bước 1: Thêm video nguồn

Nhập đường dẫn đến đoạn video vào ô URL hoặc nhấn vào File tìm chọn tập tin video trong máy. Yêu cầu: có thể thêm cùng lúc tối đa 5 đoạn clip; thời lượng tối đa cho mỗi đoạn là 10 phút; dung lượng tổng cộng không vượt quá 100 MB.

Sau mỗi lần thêm vào, bạn nhấn dấu + để tiếp tục thêm đoạn khác.

Bước 2: Thiết lập thông số

Bạn chọn định dạng sẽ xuất ra ở ô Select output format. Để có thêm nhiều tùy chỉnh cho đoạn video xuất ra, bạn nhấn vào Advanced.

Bước 3: Xuất kết quả

Đánh dấu vào Merge all videos into one large movie nếu muốn kết nối các tập tin sau khi chuyển đổi thành một đoạn video duy nhất, rồi nhấn Convert!.

Ngọc Dung