Thế giới tin tức » Thủ thuật - Kinh nghiệm
Gõ văn bản tiếng Việt trong Foxit PDF Editor 2.1

Cách thực hiện:

- Bên chương trình Unikey hay VietKey, chọn bảng mã VNI Windows.

- Bên Foxit PDF Editor, chọn font chữ có tiền tố là VNI - như VNI-Times chẳng hạn. Nếu chưa có thì tiến hành Import font chữ vào.

Có thể tải video hướng dẫn thực hiện thao tác này tại:

http://www.box.net/shared/static/jijmpj1rfc.flv

Nguyễn Dũng - Vnexpress

  Các tin khác
Tư vấn trực tuyến
HOT LINE: 091 797 8599
Email: support@hurahost.com

YIM:
Các gói website