VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Hiển thị video YouTube theo quốc gia và ngôn ngữ


Tại trang chủ YouTube, kéo thanh cuộn xuống sát phía dưới sẽ thấy một tùy chọn quốc gia. Nhấn chuột vào dòng chữ Show locations để xổ ra danh sách các nước. Hãy chọn quốc gia mà bạn muốn.

Tương tự bạn cũng có thể tùy chọn ngôn ngữ hiển thị trong danh sách các ngôn ngữ mà YouTube hỗ trợ.

Sau khi thiết lập, trang YouTube sẽ load lại, bạn sẽ thấy các video hiển thị mang đậm màu sắc của quốc gia mà bạn đã chọn.

Các video hiển thị trên YouTube khi chọn quốc gia là Brazil.

Hiện tại, trong danh sách các quốc gia chưa có Vietnam cũng như chưa có ngôn ngữ là tiếng Việt. Danh sách chỉ giới hạn trong 22 nước và 19 ngôn ngữ.

Tùy chọn quốc gia và ngôn ngữ này chỉ thay đổi video hiển thị chứ không làm thay đổi ngôn ngữ của trang YouTube.

Nguyễn Dũng