VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

In cả thư mục trong Windows


Hai cách làm sau sẽ giúp bạn thực hiện được điều này.

Cách thứ nhất

Tạo ra một menu ngữ cảnh có lệnh in thư mục. Lệnh này sẽ gửi toàn bộ file chứa trong thư mục tới máy in một cách đồng thời. Trong Windows XP, bạn thực hiện theo các bước sau:

Tạo một file batch bằng Notepad vào dán vào đó đoạn text sau:

@echo off

dir %1 /-p /o:gn >

“%temp%\Listing”

start /w notepad /p

“%temp%\Listing”

del “%temp%\Listing”

exit

Hãy lưu file này bằng tên: %windir%\Printdir.bat.

Tiếp theo, bạn mở Control Panel - Folder Options, nhấn vào thẻ tab File Types, rồi chọn tiếp thẻ Advanced. Trong hộp Edit File Type, bạn nhấn New; rồi trong hộp Action, bạn gõ từ Print Directory Listing.

Tiếp theo, trong hộp Application used to perform action, bạn gõ từ printdir.bat. Nhấn OK và đóng tất cả các hộp lại.

Khi cần in thư mục nào, bạn chỉ cần nhấn chuột phải vào chúng và chọn lệnh in Print Directory Listing là xong!

Cách thứ hai

Đỡ vất vả hơn là sử dụng phần mềm Directory Printer của hãng Karen. Công cụ này sẽ giúp hiển thị tên tệp tin, kích cỡ, phần mở rộng, ngày/tháng chỉnh sửa cuối cùng và các thuộc tính liên quan.

Ngoài ra, danh sách các file sẽ được liệt kê thông qua bộ lọc với nhiều lựa chọn khác nhau. Khi cài đặt Directory Printer, phần mềm này cho phép bạn lựa chọn tích hợp vào menu ngữ cảnh, để khi cần thiết chỉ cần nhấn chuột phải là in được cả thư mục.

Người dùng có thể tải về Directory Printer (v 5.3.1) từ địa chỉ: http://www.karenware.com/powertools/
ptdirprn.asp
 - dung lượng 1,25MB, tương thích với Windows XP và Vista.

DIGILIFE