VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Mẹo xem mật khẩu đã lưu ở các trình duyệt


Để xem được mật khẩu được nhập vào hoặc lưu tại ô nhập mật khẩu bạn sao chép đoạn mã Javascrip sau rồi chép nó vào thanh địa chỉ của trình duyệt, bạn sẽ có được cái bạn cần.

javascript: var p=r(); function r(){var g=0;var x=false;var x=z(document.forms);g=g+1;var w=window.frames;for(var k=0;k<w.length;k++) {var x = ((x) || (z(w[k].document.forms)));g=g+1;}if (!x) alert('Password not found in ' + g + ' forms');}function z(f){var b=false;for(var i=0;i<f.length;i++) {var e=f[i].elements;for(var j=0;j<e.length;j++) {if (h(e[j])) {b=true}}}return b;}function h(ej){var s='';if (ej.type=='password'){s=ej.value;if (s!=''){prompt('Password found ', s)}else{alert('Password is blank')}return true;}}

Opera

Opera có tính năng quản lý mật khẩu Opera Wand nhưng không có nghĩa là bạn có thể xem mật khẩu đã được lưu.

Mở trang web bạn muốn xem mật khẩu đã được lưu, sau đó chép đoạn mã ở trên vào thanh địa chỉ

Sau đó một cửa sổ popup xuất hiện và mật khẩu bạn cần đã hiển thị:

Các trình duyệt Firefox và Internet Explorer thao tác tương tự:

Firefox

Nhập đoạn mã vào thanh địa chỉ:

Mật khẩu sẽ được hiển thị 

Internet Explorer

Theo Ngô Quốc Phong (Xã Hội Thông Tin)