VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Microsoft phát hành 5 bản vá lỗi nghiêm trọng


Theo Microsoft, nếu tin tặc khai thác một trong 5 lỗ hổng này, chúng sẽ có thể thực thi các mã độc trên hệ thống của máy bị nhiễm. Các lỗ hổng được vá ở đây bao gồm: lỗ hổng trong việc thực thi mã Jscript, công cụ Windows Media Format, chức năng kiểm soát DHTML ActiveX, tính năng Wireless Lan AutoConfig và lỗ hổng trong phần mềm TCP/IP.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là sự vắng mặt của bản vá lỗi lỗ hổng trong dịch vụ FTP của Microsoft IIS. Giải thích cho vấn đề này, Microsoft cho biết rằng công ty vẫn còn nhiều việc để phát hành miếng vá cho lỗ hổng này.

Dave Marcus, giám đốc nghiên cứu tại McAfee Avert Labs, khuyến cáo người dùng nên cài các bản vá lỗi ngay vì Wireless Lan AutoConfig và TCP/IP có khả năng bị tấn công cao. "Đây là lỗ hổng rất có thể được khai thác bằng mã độc và là hai trong số các đại diện được tấn công kể từ khi Conficker xuất hiện”.

Người dùng có  thể tải các bản vá lỗi bảo mật theo các đường dẫn dưới đây:

+ KB971961: Bản vá lỗi JavaScript dành cho Windows 2000, XP, Vista và Server 2003/2008
+
KB956844: Bản vá lỗi DHTML ActiveX dành cho Windows 2000 và XP
+
KB973812: Bản vá lỗi Windows Media Format dành cho Windows 2000, XP, Vista và Server 2003/2008.
+
KB967723: Bản vá lỗi TCP/IP dành cho Windows Vista, Server 2003/2008.
+
KB970710: Bản vá lỗi Wireless Lan AutoConfig dành cho Windows Vista và Server 2008.

QUỐC TRUNG (Theo V3)