VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Mở tập tin docx bằng tay không


Nếu máy của bạn sử dụng Office phiên bản 2003 trở về trước, bạn sẽ không thể đọc được các tập tin Word dạng docx. Để đọc chúng, bạn cần phải cài đặt Office 2007, hoặc cài một bộ chuyển đổi hoặc chuyển đổi online. Nhưng cũng có thể không cần đến những thứ đó, kinh nghiệm sau đây sẽ giúp bạn đọc tập tin docx chỉ với những công cụ có sẵn.

Đầu tiên, bạn hãy đổi đuôi tập tin thành zip, rồi giải nén tập tin này với Winzip, Winrar hay công cụ giải nén mặc định của Windows XP cũng được. Sau đó, bạn mở thư mục vừa giải nén ra và vào thư mục Word bên trong; bạn sẽ thấy có nhiều tập tin *.xml ở đây. Hãy mở tập tin document.xml bằng Internet Explorer, cho phép chạy ActiveX, bấm các dấu cộng đầu dòng nếu có và bạn sẽ thấy điều kỳ diệu. Toàn bộ nội dung văn bản đã phơi bày trước mắt bạn. Nếu tập tin có chèn hình, bạn sẽ thấy trong thư mục Word có thêm thư mục Media, bạn vào đó và sẽ thấy tất cả các hình đã chèn đều có mặt.

Lưu ý:

- Nếu văn bản gốc có nhiều đoạn thì khi mở tập tin document.xml ra, bạn sẽ thấy các đoạn phân cách với nhau bằng một số mã định dạng.

- Nếu tập tin gốc khi lưu có đặt mật khẩu thì bạn sẽ không thể áp dụng cách trên được.

TRẦN NGỌC NHÃ TRÂN