VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Nên sử dụng dấu gạch chéo hay không sử dụng ở cuối url?


Nên sử dụng dấu / hay không dùng dấu / ở cuối url ? Đây là một câu hỏi quen thuộc. Trước đây, nói chung dấu / (slash) ở cuối URL để chỉ một thư mục và không dấu / dùng để biểu thị một file

http://example.com/foo/ (Dùng dấu /, quy ước là một thư mục)
http://example.com/foo (Không dùng dấu /, quy ước một file)

Nhưng không phải nhất thiết như thế. Google đối xử mỗi URL trên như nhau dù đó là một file hay thư mục, dù có dấu / ở cuối hay không.

URL có dấu / ở cuối hay không sẽ là 2 trang nội dung khác nhau với google, nhưng với người dùng sẽ dễ gây nhầm lẫn

Về mặt kỹ thuật, Search Engine cho phép sử dụng 2 URL có dấu / và không có / là 2 trang nội dung khác nhau. Tuy nhiên đối với người sử dụng sẽ gây nên nhầm lẫn nghiêm trọng. Thử tưởng tượng nếu Google Webmaster Central và Google Webmaster Central trả lại 2 nội dung khác nhau.

Vì nguyên nhân này, URL với dấu / ở cuối và không dấu / được coi như cùng một trang nội dung. Cách chung nhất là khi cấu hình site theo cấu trúc thư mục http://example.com/parent-directory/child-directory/

Cấu hình website và lựa chọn của bạn

Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra cấu trúc URL site của bạn:

1. http://your-domain-here.com// 
(có dấu / ở cuối URL)
2. http://your-domain-here.com/> 
(Không dấu)

Không phải cả 2 URL đều trả lại mã 200, nhưng một URL sẽ redirect đến URL kia

* Nếu chỉ một URL có thể trả lại (URL còn lại sẽ redirect đến nó), điều đó thật tuyệt! Cách xử lý này mang lại lợi ích bởi vì nó giảm thiểu duplicate content (Trùng lặp nội dung). Trong trường hợp này, kết quả tìm kiếm của chúng tôi sẽ hiển thị URL trả lời mã 200 (thường là có dấu /) - dù redirect là 301 hay 302

* Nếu cả URL có / và không / có nội dung như nhau và cả 2 đều tra lại mã 200, bạn có thể

* Nên cân nhắc thay đổi cách xử lý (thông tin chi tiết dưới đây) để giảm duplicate content và tăng hiệu quả crawler

* Để kệ nó như thế. Nhiều site bị duplicate content. Hệ thống index của chúng tôi xử lý nhiều trường hợp như vậy. Dù nó không phải là cách tốt nhất, tuy nhiên hoàn toàn hợp lệ nên chẳng sao cả

* Kiểm tra để chắc chắn rằng URL gốc Example Web Page cũng là Example Web Page và không bị redirect nếu bạn không phải là Chuck Norris (Một diễn viên điện ảnh Mỹ, đây là một câu nói đùa)

Các bước để gộp 2 kiểu URL

Nếu site của bạn trùng lặp nội dung với 2 URL:

http://your-domain-here.com//
http://your-domain-here.com/>

Có nghĩa là cả 2 URL trên đều trả lại mã 200 (Mà không dùng redirect hoặc có thẻ rel="canonical"), Liệu bạn muốn thay đổi tình hình?

1. Chọn URL phù hợp với bạn nhất. Nếu site của bạn dùng cấu trúc thư mục, có lẽ tốt nhất sử dụng URL có dấu / (Ví dụ example.com/directory/ thì tốt hơn example.com/directory), nhưng bạn có thể chọn bất cứ mẫu URL nào bạn thích

2. Sử dụng mẫu URL thống nhất trong toàn site trong các link nội bộ của bạn (Internal link). Nếu bạn có sitemap, hãy đưa URL bạn lựa chọn (ở mục 1) và đừng đưa URL kia vào

3. Sử dụng 301 redirect từ URL kia đến URL bạn lựa chọn. Nếu không thể bạn dùng rel="canonical", thuộc tính này làm việc tương tự như 301 redirect trong quá trình index của google và các Search Engine khác

4.Test lại lệnh 301 redirect bằng chức năng Fetch as Googlebot trong Webmaster tools để chắc chắn rằng các URL

http://example.com/foo/
http://example.com/foo

trả lại kết quả như mong muốn. URL lựa chọn phải trả lại 200. URL kia sẽ redirect 301 đến URL lựa chọn

5. Kiểm tra Crawl errors trong Webmaster Tools, và nếu có thể kiểm tra Webserver log để chắc chắn rằng redirect 301 đã được cài đặt

6. Sau khi hoàn thành việc này website của bạn đã được tối ưu hoá tốt hơn

Nguồn www.thegioiseo.com