VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Ngăn cuộc gọi đến bằng phần mềm


+ Thiết bị minh hoạ:

- Điện thoại Nokia N72 ( Symbian 8.1)

+ Sử dụng chương trình

- Sau khi cài đặt, bạn sẽ có biểu tượng Incoming Manager trong nhóm các chương trình ứng dụng

- Bạn lưu ý, chương trình sẽ hoạt động hiệu quả nếu trên danh bạ ( Contact) của bạn bạn đã phân thành cách nhóm. Ví dụ: Khach hang; Gia dinh; Ban be: ...

- Dùng phím Joystick trên điện thoại di chuyển chọn mục Mode. Trong mục Active Mode, bạn có các tuỳ chọn: Cho phép nhận tất cả ( Accept all); Ngăn tất cả cuộc gọi đến (Block All); chỉ chấp nhận cuộc gọi đến với những số đã lưu trong danh bạ (PhoneBook only ); chấp nhận trong danh sách ( Accept list); không chấp nhận số có trong danh sách ( Block list)

- Trong mục Active List bạn lựa chọn danh sách nhóm mà bạn đã thiết lập từ trước ( trong Contact, Group)

+ Thiết lập danh sách:

- Trong Danh bạ của điện thoại Nokia, bạn di chuyển đến mục tạo Group ( dùng phím Joystick di chuyển sang phải); chọn Option> New group sau đó nhập tên nhóm vào. Ra màn hình chính của mục Contact, bạn chọn số điện thoại trong danh bạ, chọn tiếp Option> Add to group.

+ Thực thi hoạt động:

Bạn chọn mục Mode> Default Action, bạn có các tuỳ chọn sau: báo máy bận ( Busy tone); báo máy bận và gửi tin nhắn SMS ( Busy tone & SMS); ghi âm lại giọng nói ( Record Voice) ( hình minh hoạ 4). Nếu chọn mục Busy tone & SMS, bạn sẽ phải khai báo nộii dung tin nhắn. Ví du: Hien tai toi dang ban hop, toi se gioi lai sau. ( Đây là tính năng rất hay khi bạn đang họp nhưng vẫn muốn giữ liên lạc.

- Sau khi thiết lập cho chương trình xong, tại màn hình chính, trong mục Auto start, chọn On để chương trình thực thi. Chọn tiếp mục Hide để ẩn chương trình, bạn lưu ý không được thoát chương trình vì nếu thoát thì chương trình sẽ không thực thi được.

XHTTOnline