VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Phân biệt link thật hay giả trong email


- Nếu đang sử dụng một tiện ích gởi nhận mail, bạn hãy đưa trỏ chuột đến đường dẫn trong mail, thanh trạng thái phía dưới cửa sổ trình duyệt mail sẽ xuất hiện đường dẫn thực đến địa chỉ đó, hãy kiểm tra xem đường dẫn trong mail có trùng khớp với địa chỉ trong thanh trạng thái hay không, nếu không thì đó chính là email giả mạo. Cũng có khi link trong email được viết dưới dạng một cụm từ chứ không phải dạng địa chỉ web thì xem địa chỉ web hiện ra trong thanh trạng thái có phải là một địa chỉ quen thuộc hoặc đáng tin hay không.

- Trường hợp bạn đang truy cập trực tiếp hộp thư bằng trình duyệt web thì bấm chuột phải lên đường dẫn trong mail, chọn Copy Shortcut rồi paste nó vào tập tin text nào đó để kiểm tra.

TUẤN HUY