VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Zillions of Games - Chơi 48 loại cờ trong một chương trình


Chương trình này có đến vài chục loại trò chơi bên trong nó, thậm chí có cả trò tương tự Tháp Hà Nội nữa (di chuyển các chiếc vòng từ cột này sang cột khác với điều kiện không có chiếc vòng bé nào nằm dưới chiếc vòng lớn). Không chỉ thế, bạn còn có thể tự tạo cho mình một trò chơi riêng bằng chương trình này, hay bạn có thể tải về thêm hàng trăm game đã được tạo sẵn trên trang chủ để làm phong phú thêm “kho game” của mình!

Bạn có thể download game này tại: http:// www.zillions-of-games.com/.

NGUYỄN THU PHƯƠNG