VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Giải mã Windows Experience Index


Windows Experience Index là “thang điểm” do Microsoft đặt ra trong Windows Vista để đánh giá mức độ đáp ứng của phần cứng đối với các ứng dụng mới của các hệ điều hành này.

Có 5 mức xếp hạng tương ứng với từng mức độ cấu hình phần cứng khác nhau.

Cụ thể:

  • Mức 1: Là mức cấu hình hệ thống cực thấp, cần phải được nâng cấp mới có thể chạy được các ứng dụng nặng và tận dụng hết các tính năng tuyệt vời của Vista và Windows 7.

  • Mức 2: Hệ thống đạt mức cơ bản nhất để có thể chạy được Vista và Windows 7, nhưng hạn chế rất nhiều cả về tính năng lẫn tốc độ.
  • Mức 3: Cấu hình vừa đạt chuẩn để có thể chạy giao diện đồ họa cấp cao Aero, và thích hợp để sử dụng trong các công việc văn phòng.
  • Mức 4: Hệ thống có thể chơi được HD video (High-Definition Video - video có độ phân giải cao).
  • Mức 5: Hệ thống có mức điểm trên 5 là có thể đáp ứng một cách tuyệt đối các tính năng ưu việt nhất của Windows 7 và Vista, quá hoàn hảo để có thể chơi game. Điểm 5.9 là cao nhất mà Microsoft đặt ra.

Để khám phá mức điểm nền của hệ thống máy bạn, hãy vào Control Panel > System and Maintenance > Performance Information and Tools. Sau đó, bấm nút Rate this computer để hệ thống bắt đầu chấm điểm.

DIGILIFE