VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Giải pháp khắc phục tác hại của virus lây qua USB


Trước hết, bạn phải đảm bảo máy tính đã sạch virus, nếu không, mọi hành động sẽ là vô nghĩa. Virus sẽ nhanh chóng nhận biết các thay đổi của bạn và tiếp tục điều chỉnh lại hệ thống theo ý của chúng, còn nhanh hơn bạn rất nhiều lần.

1. Bị khoá Registry

Triệu chứng: Khi bấm Start > Run > gõ regedit chỉ nhận được một thông báo "Registry editor has been disabled by your administrator".

Khắc phục: Mở Notepad ra, copy và dán đoạn mã này vào và save nó lại thành file UnHookExec.inf

[Version]
Signature="$Chicago$"
Provider=Symantec

[DefaultInstall]
AddReg=UnhookRegKey

[UnhookRegKey]
HKLM, Software\CLASSES\batfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\comfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\piffile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\regfile\shell\open\command,,,"regedit.exe ""%1"""
HKLM, Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\
System,DisableRegistryTools,0x00000020,0

Hoặc tải file này
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/UnHookExec.inf về sử dụng luôn.

Sau khi lưu, nhấn chuột phải vào nó rồi chọn "Install". Nếu cần restart lại máy.

2. Mất Folder Option

Triệu chứng: Mở Explorer, tại Menu Tools, thấy biến mất menu Folder Option.

Khắc phục: Có 2 cách sau đây:

Cách 1

Bấm Start > Run gõ vào Regedit:

Nếu Registry bị khoá thì thực hiện theo phần 1.
Nếu mục Run bị khoá thì thực hiện theo phần 6 ở bên dưới.

Tìm đến khoá sau:

User Key: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer
System Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ Explorer

Bên cửa sổ bên phải bạn sẽ thấy một giá trị REG-DWORD có tên là "NoFolderOptions"
Bạn click double để chỉnh sửa giá trị của nó như sau:
Value: 0 - hiện menu , 1 - ẩn menu.

Cách 2

Bây giờ vào Start > Run.

Nếu mục Run bị khoá thì thực hiện theo phần 6 của bài viết này.

Gõ vào GPEdit.msc rồi chọn OK.
Sau đó vào tiếp User Configuration/Administrative Template/Windows Component/Windows Explorer

Nhấn đúp chuột vào mục REMOVE THE FOLDER OPTIONS...và chọn Disable. Xong đóng lại, ra Run gõ GPUPDATE /FORCE rồi bấm OK.

3. Không hiển thị được file ẩn

Triệu chứng: Bạn thấy biến mất dữ liệu, không nhìn thấy nó mặc dù biết chắc chắn là nó vẫn ở đó. Mở Explorer, bấm Menu Tools, chọn Folder Options (nếu không nhìn thấy Folder Options thì thực hiện mục 2 của bài viết này). Vào tab View/Advanced Settings, mục "Hidden files and folders". Cho dù bạn có bấm xuống "Show Hidden Files and Folders" rồi bấm Apply hay OK thì file ẩn vẫn cứ ẩn. Mở lại Setting đó thì nó lại như cũ.

Khắc phục: Mở Notepad ra, copy và dán đoạn mã này vào và save nó lại thành file ShowHiddenFile.reg

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL]
"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\
Explorer\\Advanced"
"Text"="@shell32.dll,-30500"
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:00000001
"ValueName"="Hidden"
"DefaultValue"=dword:00000000
"HKeyRoot"=dword:80000001
"HelpID"="update.hlp#51105"

Hoặc tải file này http://files.myopera.com/trandungkts/blog/
ShowHiddenFileandFolder.reg
 về sử dụng luôn, nếu code trên do lỗi hiển thị trên mạng chạy không đúng.

Sau khi save, bạn nhấn đúp chuột vào nó để import vào registry. Nếu cần restart lại máy. Rồi vào Folder Options để hiệu chỉnh Show Hidden Files and Folder.

4. Bị ẩn (hidden) file và folder dữ liệu

Triệu chứng: Thấy biến mất dữ liệu. Mở Folder Options, chọn show all files lên thì nhìn thấy dữ liệu tự động bị ẩn (bị đặt thuộc tính Hidden hoặc System). Bỏ check Hidden đi thì không bỏ được. Thuộc tính System thì Windows đã bỏ không cho sử dụng, mặc dù thuộc tính này của file vẫn tồn tại.

Khắc phục: Mở cửa sổ Explorer ra, chuyển đến chỗ có chứa các file ẩn, bấm chuột phải vào đâu đó trên vùng trống của cửa sổ Explorer. Tại menu bật ra, chọn New/Shortcut.

Một cửa sổ Creat Shortcut sẽ xuất hiện. Tại ô Type the location of the item, bạn copy và dán dòng sau đây vào đó:

attrib.exe -s -r -h

Bấm Next. Tại ô Type a name for this shortcut, bạn đặt tên cho Shortcut, ví dụ như showfile chẳng hạn. Bạn sẽ có một file shortcut có tên là Showfile.lnk.

Sau đó, bất cứ file hay folder nào bị đặt thuộc tính "không bình thường" (bị Read Only, bị Hidden, bị System) bạn cứ kéo file hoặc folder đó thả vào biểu tượng của Shortcut Showfile (drag and drop).

5. Bị khoá Task Manager

Triệu chứng: Bấm Ctrl-Alt-Del, chỉ thấy nhận được thông báo "Task Manager has been disabled by your administrator".

Khắc phục: Chọn một trong hai cách sau:

Cách 1. Thay đổi Registry

Bấm Start > Run gõ vào Regedit:

Nếu registry bị khoá thì thực hiện theo phần 1 của bài viết này.
Nếu mục Run bị khoá thì thực hiện theo phần 6 của bài viết này.

Tìm đến khoá sau:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies \System

Tại cửa sổ bên phải, bạn sẽ thấy một giá trị REG-DWORD có tên "DisableTaskMgr"

Bạn click double để chỉnh sửa giá trị của nó như sau:
Value: 1= Cấm Task manager.
Value: 0= Mở khoá TaskManager.

Hoặc đơn giản là xoá đi, bạn sẽ mở được Task Manager.

Cách 2. Dùng Administrative Tool

Bây giờ hãy vào START --> RUN

Nếu mục Run bị khoá thì thực hiện theo mục 6 của bài viết này.

Gõ vào GPEdit.msc rồi chọn OK

Ở cửa sổ Group Policy settings, chọn User Configuration\Administrative Templates\System

Chọn Options Ctrl+Alt+Delete

Chọn Remove Task Manager

Nhấn đúp chuột vào vào mục Remove Task Manager và chọn Disable.

Xong đóng lại, ra Run gõ GPUPDATE /FORCE rồi bấm OK.

6. Mất mục Run

Triệu chứng: Đáng nhẽ ở menu Start, phải có mục Run để chúng ta chạy các phần mềm không nằm trong Start Menu. Nhưng giờ nó đã biến mất.

Khắc phục: Bấm Start/All Programs/Accessories. Mở Command Prompt.

Cửa sổ Command Prompt sẽ xuất hiện. Giờ thì gõ thẳng "Regedit.exe" vào dòng lệnh của Command Prompt. Bạn sẽ mở được Registry Editor.

Bạn tìm đến khoá sau:

HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\ Advanced.

Ở cửa sổ bên phải, Bạn sẽ thấy một giá trị REG-DWORD với tên "StartMenuRun".

Sửa giá trị thành 0 nếu muốn tắt, 1 nếu muốn khoá.

Hoặc đơn giản là xoá nó đi. Khởi động lại máy.

Trần Ngọc Dũng