VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

GoodSync 7.0: Tự động sao lưu thư mục dự phòng


Chương trình hoàn toàn miễn phí, dung lượng chỉ 870 KB, có thể tải tại http://www.goodsync.com/download/GoodSync-Setup.exe.

Ở giao diện chính của chương trình, bạn sẽ thấy 2 chữ Browse. Mặc định chương trình sẽ thực hiện việc đồng bộ hóa qua lại cho cả 2 thư mục mà bạn sẽ chọn, nhưng bạn có thể thiết lập lại bằng các nhấn vào nút hình mũi tên qua lại ở giữa 2 chữ Browser để thay đổi một số tùy chọn cần thiết.

- Mục Sync Direction có 3 tùy chọn cho bạn là:

2-Way: Đồng bộ và bổ sung dữ liệu cả 2 thư mục giống nhau.

1-Way Left to Right: Tạo bản copy từ phần thư mục bên trái sang phần thư mục bên phải.

1-Way Right to Left: Tạo bản copy từ phần thư mục bên phải sang phần thư mục bên trái.

- Chuyển qua mục Filters, bạn có thể thêm vào những định dạng file không muốn đồng bộ bằng cách nhấp đôi vào dòng chữ Double click here to add new item và gõ định dạng file (có cả ký tự đại diện *.).

- Mục Auto cho phép bạn thiết lập các thông số đồng bộ hóa một cách tự động, bạn đánh dấu vào ô Sync thuộc các mục chọn:

On GoodSync start: Khi chương trình GoodSync khởi động.

On Removable Disk insert: Khi bạn cắm USB vào máy tính.

On Logoff: Khi thoát khỏi Windows.

Periodically: Cứ sau khoảng thời gian nhất định.

User Task Scheduler: Sử dụng chức năng Task Scheduler của Windows để tự động động bộ vào khoảng thời gian xác định.

Sau khi thiết lập xong, bạn nhấn OK để lưu lại các thiết lập.

Trở lại giao diện chính của chương trình. Bạn có thể nhấn vào dấu + ở góc trái phía trên để thêm các tác vụ đồng bộ nhiều thư mục khác nhau. Bạn nhấn vào nút Browse bên trái và bên phải để thêm các thư mục sẽ đồng bộ và thư mục được đồng bộ. Sau đó bạn nhấn vào nút Analyze để chương trình phân tích và bạn có thể xem kết quả phân tích ở mục Tree View. Cuối cùng, bạn nhấn vào nút Sync để chương trình bắt đầu làm việc.

Nguyễn Lê Hoàng Tiến