VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Kinh nghiệm cứu hộ đĩa VCD và SVCD bị lỗi


Nhiều lúc đang thưởng thức những bộ phim hay từ các đĩa VCD/SVCD thì màn hình xuất hiện những đốm màu, hình bị khựng và giật, thậm chí là không thể tiếp tục theo dõi tiếp được nữa. Nếu chỉ vì thế mà bạn phải bỏ cả bộ phim hay thì thật đáng tiếc.

Bài viết này sẽ trình bày một kinh nghiệm khắc phục để có thể tiếp tục theo dõi phim. Những chương trình bạn cần dùng là IsoBuster (LBVMVT số 66) và VCDGear. Ngoài ra, dung lượng đĩa cứng yêu cầu tối thiểu còn trống 1 GB. Bạn sẽ thao tác với các tập tin avseq*.dat (nếu là đĩa VCD), và avseq*.mpg (nếu là đĩa SVCD).

1. Trích lấy file video từ đĩa VCD/SVCD

Bước đầu tiên cần làm là bạn tiến hành sao chép hay trích lấy tập tin video từ đĩa VCD/SVCD sang một vị trí lưu trữ trên đĩa cứng bằng phần mềm IsoBuster.

- Khởi động IsoBuster và mở đĩa VCD/SVCD cần cứu hộ.

- Bấm phải lên tập tin video, chọn Extract raw data (2352 bytes/block) và xác định vị trí lưu lại tập tin này. Trong quá trình trích xuất, do đĩa VCD đã bị lỗi nên bạn sẽ gặp một cửa sổ thông báo Unreadable sector.

- Bên dưới khung Selection bạn bấm chọn mục Omit Sector.

- Đánh dấu kiểm trước tùy chọn Always apply Selection (để công việc được thực hiện tự động mỗi khi gặp phải một sector bị lỗi).

- Bấm nút Selection.

- Vào cuối tiến trình bạn sẽ gặp một thông báo lỗi, tuy nhiên việc trích xuất cũng đã thực hiện xong, bạn có thể bấm No để bỏ qua.

2. Tiến hành sửa chữa với VCDGear

- Khởi động phần mềm VCDGear. Bên dưới mục Extraction / Conversion bạn chọn raw [track image] -> dat từ menu xổ xuống.

- Theo mặc định, tùy chọn fix MPEG Errors sẽ được đánh dấu kiểm. Nếu chưa, bạn nhớ đánh dấu chọn mục này. Bây giờ, bạn bấm nút Load rồi duyệt tới vị trí lưu trữ tập tin vừa thu được ở giai đoạn 1.

- Bấm nút Start để chương trình bắt đầu tiến trình sửa chữa.

Sau khi các bước sửa chữa đã hoàn tất, bạn chỉ việc dùng các phần mềm ghi đĩa để burn tập tin đã chỉnh sửa thành đĩa VCD/SVCD và có thể tiếp tục xem phim.

NGUYỄN THÀNH CÔNG