VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Luyện ngón trực tuyến


. http://www.keybr.com: Ngoài tính năng nhận dạng mỗi ký tự mà bạn gõ vào, chương trình của web này còn có thể đo tốc độ đánh máy, số ký tự gõ đúng, số ký tự gõ sai và có cả biểu đồ biểu diễn so sánh tỉ lệ gõ đúng và sai của bạn.

. http://play.typeracer.com. Đây là một trang web khá lý thú cho những người đang luyện đánh máy. Ở trang web này, bạn có thể luyện đánh máy hay thi đánh máy online với những người chơi khác.

. Tại trang http://www.sense-lang.org, bạn có thể nhập những đoạn văn hay những dòng chữ mà bạn thích, không phải đánh theo bài luyện tập. Sau đó, bạn có thể tự kiểm tra tốc độ đánh máy của mình để chọn chế độ luyện tập thích hợp.

. Vào luyện đánh máy ở http://www.typing10.com sẽ có dòng các chữ cái trên màn hình, bạn hãy đặt các ngón tay đúng vị trí trên bàn phím theo hướng dẫn để đánh máy. Nếu bạn gõ sai phím, chương trình sẽ hướng dẫn bạn dùng ngón tay nào để gõ.

Đậu Đậu