VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Mã hóa bàn phím theo cách riêng


Tải chương trình tại đây với dung lượng nhỏ (24 KB file nén).

Giao diện của Sharp Keys. Ảnh chụp màn hình.

Khi giải nén và nhấn vào biểu tượng của Sharp Keys (không cần cài đặt), bạn sẽ thấy cửa sổ được chia làm hai phần, bên trái là phím gốc được thêm (Add) vào, bên phải là chức năng chuyển đổi.

Ví dụ: Khi muốn làm mất tác dụng của Caps Lock, bạn nhấn vào nút Add > chọn mục Special: Caps Lock (00_3A) ở ô bên trái trong cửa sổ Add New Key Mapping hiện ra > chọn chức năng Turn Key Off ở ô bên phải > OK. Sau đó, bấm vào nút Write to Registry > đồng ý khởi động lại máy để lưu thay đổi vào hệ thống.

Chương trình cho phép thay đổi sơ đồ lại bàn phím tùy theo ý thích của người sử dụng, ví dụ biến phím mũi tên lên thành mũi tên xuống và ngược lại; a thành z và z thành a... Các nút chức năng trên trình duyệt web như Back (trở lại trang trước), Home (về trang đầu tiên được mở ra)... cũng có thể đặt phím tắt bằng chương trình này.

Tuy nhiên, việc sửa đổi sơ đồ bàn phím có thể gây rắc rối nếu bạn không nhớ mình đã mã hóa như thế nào. Lúc này có thể vào lại Sharp Keys, chọn Edit (sửa đổi) hay Delete để xóa các cài đặt phím rồi khởi động lại máy.

T.H.