VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Parent Tools for Yahoo Messenger Kiểm tra, giới hạn thời gian chat


Sau khi download và cài đặt, Parent Tools for Yahoo Messenger (PTFY) sẽ yêu cầu bạn đặt mật khẩu. Việc này giúp cho con em bạn không thể can thiệp vào chương trình để thay đổi các thiết lập của bạn.

Trong mục Screen Names to Monitor bạn có thể chọn Monitor All Screen Names để theo dõi toàn bộ các nick name sử dụng Yahoo Messenger trên máy mà bạn đang thiết lập, hoặc chọn Monitor Select Screen Name để chỉ theo dõi những nick name do bạn chỉ định. Tiếp theo bạn nên đánh dấu chọn vào mục Run PTFY in Stealth mode để chương trình sẽ chạy dưới dạng ẩn. (khi đó để gọi chương trình bạn dùng tổ hợp CTRL+ALT+F12).

Sau khi đã hoàn tất thủ tục cấu hình cài đặt, bạn sẽ được đưa vào giao diện chính của PTFY, đây cũng chính là nơi bạn sẽ đưa ra cách quản lý và các giới hạn cho sự hoạt động của Yahoo Messenger.

Với PTFY bạn có thể:

- Quản lý theo dõi toàn bộ các nickname sử dụng Yahoo Messenger hoặc chỉ những nickname được chọn như đã nói ở trên.

- Ghi lại nội dung những cuộc nói chuyện của các nickname bạn theo dõi (đánh dấu chọn vào mục Save all install message conversations). Ghi lại nội dung các nickname khi gia nhập room chat (đánh dấu chọn vào mục Save all chatroom conversations). Muốn xem nội dung được ghi lại, bạn bấm vào nút Saved Conversations nằm phía dưới trong nhóm tùy chọn này.

- Giới hạn thời gian online của các nickname bằng cách đánh dấu chọn vào mục Limit hours per day Online. Lập lịch cụ thể cho phép nickname online trong giới hạn thời gian cụ thể bằng cách đánh dấu chọn vào mục Use online Schedule to limit time online. Chọn Disable access to Yahoo Preferences để không cho truy cập và thay đổi các hiệu chỉnh trong mục Preferences của Yahoo Messenger.

- Trong nhóm IM controls, bạn có thể: Không chấp nhận tất cả các tin nhắn đến hoặc tin nhắn đi nếu đánh dấu chọn vào mục Disable All Incoming and Outgoing Ims, không chấp nhận hiển thị webcam, voice, game và những tin nhắn từ những nickname cụ thể.

- Trong nhóm Chat Controls bạn có thể: Không chấp nhận cho phép gia nhập room chat nếu bạn đánh dấu chọn vào mục Disable all chat rooms. Không chấp nhận Voice trong chat room, những tin nhắn đến hoặc đi và nội dung chủ đề một số room chat.

Người khác không thể thay đổi, can thiệp vào các hiệu chỉnh của chương trình nếu không có mật khẩu. Đồng thời PTFY ẩn náu rất kỹ, bạn có thể an tâm khi dùng PTFY để quản lý Yahoo Messenger.

Chương trình có dung lượng 3.85 MB, chạy trên Win 9x, 2000, NT, Win XP. Download tại địa chỉ: http://www.parent-tools.com, bản dùng thử. Tại trang web này còn cung cấp một công cụ tương tự dùng để quản lý các user của AIM.

PHẠM SONG TOÀN