VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Phục hồi danh sách bạn bè trong Y!M


Trước tiên, hãy tìm thư mục lưu trữ các thông tin chat mà bạn từng chat với bạn bè bằng nick cũ. Nơi lưu trữ mặc định là My Computer > Disk C > Program Files > Yahoo! > Messenger > Profiles > Forder có tên tài khoản Yahoo Messenger cũ của bạn> Archive > Messages.

Trong này, bạn sẽ thấy một loạt các thư mục khác với tên là tên của các friend đã add vào danh sách liên lạc trong tài khoản Yahoo Messenger cũ. Hãy copy toàn bộ các thư mục này lại (quét chọn hết tất cả rồi bấm chuột phải, chọn Copy ).

Lưu ý: Phương pháp này chỉ áp dụng được khi bạn còn Message Archive của Y!M. Để lưu Message Archive, tại cửa sổ chính của Y!M bạn vào Messenger > Preferences > Archive > lựa các tùy chọn lưu > Apply > OK. Sau khi chọn lưu lại, mỗi lần bạn chat với 1 nick nào đó, Y!M sẽ tự động tạo folder theo tên nick chat và lưu toàn bộ nội dung chat lại theo ngày tháng trên máy tính sử dụng.
Mikaleva

Tiếp theo, hãy mở thư mục lưu thông tin chat của tài khoản Yahoo Messenger mới (vào My Computer > Disk C > Program Files > Yahoo! > Messenger > Profiles > Forder có tên tài khoản Yahoo Messenger mới của bạn> Archive > Messages). Sau đó, dán các thư mục lưu trữ thông tin chat của tài khoản cũ vào (nhấp chuột phải rồi chọn Paste).

Trong pop-up hiện ra, chọn Yes to All để tiếp tục chép đè lên các thư mục cùng tên

Bây giờ, hãy vào Contacts > Message Archirve. Trong cửa sổ hiện ra, bên khung bên trái, có các nick bạn bè từng liên lạc với bạn trong quá khứ. Hãy nhấp chuột lên từng người rồi chọn .

Ngay lập tức, một cửa sổ chat của người đó hiện ra, nếu đó là “bạn cũ” trong tài khoản Yahoo Messenger trước đây thì trong cửa sổ chat, bạn sẽ thấy nút Add. Hãy nhấp chuột lên đó, chọn Next > Finish để thêm người đó vào danh bạ trong tài khoản Yahoo Messenger mới.

Nếu người đó là “bạn mới” thì sẽ không có nút Add và bạn có thể bỏ qua để tìm những “bạn cũ”.

Bằng cách này, bạn có thể phục hồi danh sách bạn bè một cách nhanh và đơn giản nhất.

Vương Thanh Trúc (TPO)