VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Quản lý các dịch vụ của Windows Vista


Số lượng dịch vụ của Windows Vista rất nhiều, lên đến 130, trong khi Windows XP SP2 chỉ có 78. Việc tắt bớt các dịch vụ không dùng tới sẽ giúp Windows Vista khởi động nhanh hơn và hoạt động “nhẹ nhàng” hơn do dung lượng bộ nhớ được giảm đáng kể. Muốn vậy, cần phải biết rõ những dịch vụ nào có thể hay không thể tắt, hoặc có thể tắt trong những điều kiện nào.

1. Các dịch vụ không nên tắt:

Application Experience, Application Information, Application Management, Base Filtering Engine, CNG Key Isolation, COM+ Event System, COM+ System Application, Computer Browser, Cryptographic Services, DFS Replication, DHCP Client, Diagnostic Policy Service, Diagnostic Service Host, Diagnostic System Host, Distributed Link Tracking Client, DNS Client, Group Policy Client, Health Key and Certificate Management, Interactive Services Detection, IPsec Policy Agent, KtmRm for Distributed Transaction Coordinator, Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X64, Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86, Multimedia Class Scheduler, Netlogon, Network Connections, Network List Service, Network Store Interface Service, Plug and Play, Portable Device Enumerator Service, Program Compatibility Assistant Service, Protected Storage, ReadyBoost, Remote Access Auto Connection Manager, Remote Access Connection Manager, Remote Procedure Call (RPC), Remote Procedure Call (RPC) Locator, Security Center, Shell Hardware Detection, SL UI Notification Service, Software Licensing, Superfetch, Thread Ordering Server, TPM Base Services, User Profile Service, Virtual Disk, Windows Audio, Windows Audio Endpoint Builder, Windows Color System, Windows Connect Now - Config Registrar, Windows Defender, Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework, Windows Event Log, Windows Firewall, Windows Installer, Windows Management Instrumentation, Windows Modules Installer, Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0, Windows Remote Management (WS-Management), Windows Search, WMI Performance Adapter, Workstation.

2. Các dịch vụ có thể tắt đi:

Block Level Backup Engine Service, Desktop Window Manager Session Manager, Distributed Transaction Coordinator, Function Discovery Provider Host, Function Discovery Resource Publication, Human Interface Device Access, IKE and AuthIP IPsec Keying Modules, Internet Connection Sharing (ICS), IP Helper, Link-Layer Topology Discovery Mapper, Microsoft iSCSI Initiator Service, Microsoft Software Shadow Copy Provider, Net.Tcp Port Sharing Service, Network Access Protection Agent, Network Location Awareness, Offline Files, Parental Controls, Peer Name Resolution Protocol, Peer Networking Grouping, Peer Networking Identity Manager, Performance Logs & Alerts, PnP-X IP Bus Enumerator, PNRP Machine Name Publication Service, Problem Reports and Solutions Control Panel Support, Quality Windows Audio Video Experience, Remote Registry, Routing and Remote Access, Secondary Logon, Security Accounts Manager,SNMP Trap, SSDP Discovery, System Event Notification Service, Tablet PC Input Service, Task Scheduler, TCP/IP NetBIOS Helper, Terminal Services, Terminal Services Configuration, Terminal Services UserMode Port Redirector, Themes, UPnP Device Host, Volume Shadow Copy, WebClient, Windows Backup, Windows CardSpace, Windows Error Reporting Service, Windows Event Collector, Windows Time, Windows Update, WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service, Wired AutoConfig

3. Các dịch vụ nên cân nhắc:

- Background Intelligent Transfer Service: nếu không sử dụng chức năng Automatic Update của Windows hoặc Microsoft File Transfer Manager thì Disable.

- Certificate Propagation: nếu bạn có dùng smart card thì thiết lập Enable.

- Fax: có thể thiết lập Disable nếu bạn không gửi fax từ máy tính.

- Print Spooler: nếu bạn không có máy in có thể thiết lập Disable.

- Smart Card, Smart Card Removal Policy: nếu không có thiết bị đọc smart card, thiết lập Disable.

- Telephony: nếu không sử dụng modem, fax thì thiết lập Disable.

- Windows Image Acquisition (WIA): chỉ thiết lập Enable nếu có kết nối với máy scan hay camera.

- Windows Media Center Extender Service, Windows Media Center Receiver Service, Windows Media Center Scheduler Service, Windows Media Center Service Launcher, Windows Media Player Network Sharing Service: nếu không sử dụng các dịch vụ từ Media Center của Windows Vista thì thiết lập Disable.

- WLAN AutoConfig: chỉ Enable nếu sử dụng mạng không dây.

NGUYỄN VĂN MẪN