VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

SpeedFan: Kiểm tra chất lượng bộ nguồn


Để kiểm tra chất lượng bộ nguồn, thường chỉ cần kiểm tra đường 12V và 5V. Cách kiểm tra đơn giản nhất là dùng chương trình miễn phí SpeedFan (www.almico.com). Không chỉ theo dõi nhiệt độ máy tính, chương trình này còn cho phép theo dõi và kiểm tra các đường điện. Bạn khởi động chương trình này, vào tab Charts, chọn Voltages trong hộp Analyze. Để đảm bảo chính xác, cần tắt hết tất cả các chương trình đang hoạt động. Đánh dấu vào ô +12V và để không máy tính trong vòng khoảng 20 phút. Bạn có thể xem thời gian bắt đầu theo dõi và thời gian hiện tại trong mục Start time và End time. Nếu thấy đồ thị trên màn hình bằng phẳng, không bị trồi sụt thì có thể kết luận bộ nguồn có chất lượng tốt (hình 1), ngược lại là bộ nguồn không đảm bảo (hình 2), nên thay một nguồn mới.

Phương pháp kiểm tra này chỉ có độ tin cậy tương đối. Để chính xác tuyệt đối, bạn phải sử dụng đồng hồ vạn năng (đã được giới thiệu trên LBVMVT số 235) để đo các đường 12V và 5V của bộ nguồn.

V.G.T