VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

TKB Application System Demo 6.0 Công cụ xếp thời khóa biểu cho các trường học


Các tính năng của TKB Application System Demo 6.0 bao gồm:

- Hỗ trợ xếp thời khóa biểu tự động hoàn toàn, nhanh chóng (một thời khóa biểu chỉ trong vài phút).

- Hỗ trợ mô hình thời khóa biểu với 300 lớp học sáng, 300 lớp học chiều, 500 giáo viên và 300 phòng học bộ môn và đa năng. Điều này giúp các trường giải quyết được tất cả các mô hình thời khóa biểu có phòng học bộ môn trên thực tế.

- Trên 100 công cụ hỗ trợ xếp thời khóa biểu đã được xây dựng trong chương trình.

- Với 4 màn hình xem, duyệt, điều chỉnh và tinh chỉnh dữ liệu thời khóa biểu, người dùng có được nhiều cách tiếp cận và xử lý trực tiếp dữ liệu.

- In được 10 loại thời khóa biểu với nhiều mẫu và thông số lựa chọn khác nhau theo yêu cầu riêng của từng trường.

- In trực tiếp thời khóa biểu hiện thời và các thời khóa biểu dự phòng, đưa dữ liệu ra Excel và HTML.

- 17 tính chất sư phạm môn học khác nhau với 20 ràng buộc giáo viên và nhóm giáo viên, bao gồm các ràng buộc trên tiết, ràng buộc nghỉ dạy theo buổi và ngày, ràng buộc về số giờ trống.

- Hỗ trợ nhà trường xếp thời khóa biểu với 10 địa điểm học khác nhau.

- Công cụ tinh chỉnh dữ liệu mạnh trên thời khóa biểu, giúp người dùng quan sát toàn bộ các giáo viên và lớp học bị thay đổi trong quá trình điều chỉnh dữ liệu.

- Khóa dữ liệu trên ô thời khóa biểu, điều chỉnh dữ liệu trên thời khóa biểu, hỗ trợ undo và redo với số lần vô hạn.

 - Hỗ trợ lưu trữ thêm 5 phương án xếp thời khóa biểu dự phòng.

- Hỗ trợ thực hiện các thay đổi phân công chuyên môn trong năm học đồng thời mà không cần xếp lại thời khóa biểu.

- Dữ liệu thời khóa biểu nhỏ gọn và có thể bảo vệ bằng mật khẩu để bảo đảm an toàn.

- Tự động tìm ra các mâu thuẫn ràng buộc giữa giáo viên, môn học và số liệu đầu vào để cảnh báo cho người xếp thời khóa biểu biết mà điều chỉnh lại.

- Chức năng tính tải dạy của giáo viên với hệ số môn học sẽ tính được thực tải dạy theo đúng các chuẩn tính tải dạy hiện thời.

Phiên bản 6.0 của phần mềm TKB Application System Demo được cung cấp miễn phí với đầy đủ và toàn bộ chức năng của phiên bản chính thức. Ở bản demo này, bạn chỉ được phép mở và ghi dữ liệu đúng 15 lần, chỉ tính số lần khi có thay đổi và thực hiện các lệnh ghi dữ liệu trong khi làm việc. Nếu bạn mở dữ liệu chỉ để xem hoặc sửa nhưng không ghi dữ liệu thì lần mở / đóng này không tính vào số lần mở của phần mềm.

Yêu cầu hệ thống của máy tính khi cài đặt và sử dụng TKB Application System Demo 6.0: Hệ điều hành Windows 95/98/NT/2000/XP, RAM tối thiểu 64 MB, ổ đĩa cứng còn trống tối thiểu 50 MB.

Bạn có thể tải file “Hướng dẫn sử dụng TKB Application System Demo 6.0” (bằng tiếng Việt, dung lượng 6,76 MB) về tham khảo từ trang web: http://www.vnschool.net/download/tkb60/TKB60Guide.doc và tải phần mềm TKB Application System Demo 6.0 (3 MB) về dùng từ trang web sau đây: http://www.vnschool.net/download/tkb60/setup_demo60.exe.

CHU DIỆU THÚY