VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Tăng tốc khởi động Y!M


Nếu phát hiện phiên bản cũ, nó sẽ liên lạc với hãng Yahoo, việc này gây mất nhiều thời gian cho bạn. Để không cho YM tự động kiểm tra phiên bản, bạn vào thư mục C:/Program Files/Yahoo!/Messenger, tìm đến file ymupdater.exe và đổi tên thành ymupdater.exe.bak là xong.

Nếu máy bạn không nhìn thấy phần mở rộng .exe của file ymupdater. Từ cửa sổ window, bạn vào menu Tools -> Folder Options. Xuất hiện hộp thoại Folder Options. Bạn chuyển sang tab View. Trong phần Advanced Settings, bạn bỏ dấu kiểm tùy chọn "Hide extensions for known file types" rồi ApplyOK để đóng hộp thoại. Thao tác này sẽ giúp hiển thị phần mở rộng của file ymupdater.exe và bạn đổi tên bình thường.

Đ.KHOA