VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Tạo hộp thư với tên miền của bạn nhờ Google Apps


Sau khi tạo blog với tên miền riêng của mình tại Blogger (LBVMVT 220), chắc hẳn bạn cũng muốn sử dụng một địa chỉ email cùng với tên miền đó. Thường thì nếu chưa có hosting riêng cho tên miền, bạn không thể tạo địa chỉ mail như vậy được. Tuy nhiên giờ đây bạn có thể nhờ đến Google Apps, một dịch vụ của Google, sẽ giúp bạn tạo hộp thư với tên miền của mình.

n Cấu hình và cài đặt Google Apps cho tên miền

Hiện nay Google Apps đã hỗ trợ tiếng Việt, bạn truy cập trang Google Apps tiếng Việt từ địa chỉ http://www.google.com/a/?hl=vi. Để bắt đầu, bấm chọn nút So sánh các Ấn bản và Đăng ký. Tại trang Chọn ấn bản phù hợp với các nhu cầu của bạn, bấm chọn nút Đăng ký (phiên bản Standard Edition). Quá trình đăng ký gồm 3 bước:

1. Chọn một tên miền: bạn điền tên miền của mình vào khung Nhập tên miền của bạn, bấm nút Sử dụng miền của tôi để sang bước 2.

2. Đăng ký Google Apps Standard Edition: bạn khai báo các thông tin liên quan như: số người sử dụng, thông tin về người quản trị... Nhớ đánh dấu kiểm vào dòng “Tôi hiểu rằng nếu tôi không thể thay đổi bản ghi DNS cho miền của tôi, tôi có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Google Apps của công ty”. Bấm nút Tiếp tục để chuyển sang bước 3.

3. Cài đặt: bạn cần tạo một tài khoản dành cho người quản trị, đây là tài khoản mà bạn sẽ sử dụng để quản lý tất cả các dịch vụ mà Google Apps cung cấp cho tên miền của bạn. Cuối cùng bấm nút Tôi chấp nhận. Tiếp tục cài đặt để kết thúc quá trình đăng ký. Sau đó, bạn còn cần phải kích hoạt dịch vụ bằng cách xác minh quyền sở hữu tên miền.

n Xác minh quyền sở hữu tên miền

Tại Bảng điều khiển ứng dụng, bạn bấm vào Xác minh quyền sở hữu miền, chọn phương pháp Thay đổi bản ghi CNAME từ menu xổ xuống để xác minh quyền sở hữu tên miền. Google Apps sẽ cung cấp cho bạn một xâu ký tự dùng để xác minh tên miền.

Bạn đăng nhập vào website của nhà cung cấp tên miền, chuyển đến phần quản lý DNS, tạo một bản ghi CNAME mới như sau:

Host: điền vào xâu ký tự đã được Google Apps cung cấp bên trên.

Type: chọn CNAME từ menu xổ xuống.

Data: điền vào google.com

TTL: để mặc định

Lưu các thay đổi của bạn.

Sau khi thêm bản ghi CNAME thành công, bạn quay trở lại trang Xác minh quyền sở hữu tên miền, bấm nút Xác minh để hoàn tất quá trình xác mình tên miền. Quá trình xác minh tên miền có thể mất vài tiếng.

Sau khi xác minh xong tên miền, bạn cần cấu hình các bản ghi MX (Mail eXchange) trong DNS của bạn.

n Cấu hình các bản ghi MX

Xóa tất cả các mục nhập MX hiện có. Nhập các bản ghi MX. Sau khi nhập xong, lưu các thay đổi của bạn.

Lưu ý:

- Nhớ điền đúng thứ tự ưu tiên. ASPMX.GOOGLE.COM là máy chủ email được ưu tiên hàng đầu. Không được chỉ định đến bất kỳ máy chủ nào khác.

- Hãy chắc chắn bao gồm dấu chấm (.) ở cuối tên miền.

Bản ghi MX của bạn giờ đã được định cấu hình để trỏ đến Google. Có thể mất đến 48 giờ để các bản ghi MX có hiệu lực.

n Sử dụng Google Apps và Email theo tên miền riêng

1. Google Apps: Bạn truy cập vào bảng điều khiển Google Apps theo địa chỉ sau: https://www.google.com/a/cpanel/ten_mien_cua_ban.com/Dashboard, điền vào Username Password của tài khoản quản trị mà bạn đã tạo ở trên. Trang quản trị bao gồm nhiều chức năng khác nhau được chia thành các tab (thẻ), có các thẻ chính sau:

- Bảng điều khiển ứng dụng: liệt kê các dịch vụ mà Google Apps cung cấp, bao gồm Email, GTalk, Docs & Spreadsheets, Lịch, Google Page Creator cũng như tình trạng hoạt động của chúng. Bạn có thể thêm hoặc bớt các dịch vụ này.

- Tài khoản người dùng: thêm người dùng mới, thay đổi mật khẩu và quản lý cài đặt người dùng.

- Cài đặt tên miền: thông tin tài khoản, tên miền, kiểm soát truy cập.

2. Email: Để sử dụng dịch vụ email, bạn truy cập địa chỉ http://mail.google.com/a/ten_mien_cua_ban.com, nhập Username Password của tài khoản quản trị mà bạn đã tạo ở trên.

Mọi người dùng khác (nếu có) khi được khởi tạo thêm đều sử dụng địa chỉ trên để truy cập hòm thư riêng của họ.

Giao diện hộp thư giống hệt GMail, chức năng cũng tương tự (có POP, dung lượng 4 GB...), có khác chăng là địa chỉ email lúc này mang tên miền riêng của bạn chứ không còn là gmail.com nữa.

ĐẶNG QUỐC KHÁNH