VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Thiết lập IP tĩnh cho máy tính kết nối ADSL


1. Xác định địa chỉ IP

Đây là bước quan trọng, bởi vì bạn sẽ phải nhập nó trong phần IP Address (sẽ trình bày sau). Cách xác định như sau: Vào Start > Run, gõ cmd, bấm Enter. Trong cửa sổ DOS hiện ra, bạn hãy nhập lệnh ipconfig. Sau đó xem lại các thông tin vừa hiện ra, bạn chỉ cần ghi nhớ lại các thông số trong mục IP Address (ví dụ 192.168.1.100) là xong. Ngoài ra, bạn cũng nên ghi lại thêm thông số của mục Default Gateway (đây chính là địa chỉ mặc định dùng để truy cập vào phần quản trị của modem Planet ADE3400).

2. Thiết lập địa chỉ IP tĩnh

Cách thiết lập địa chỉ IP tĩnh sau đây được thực hiện trên Windows XP, các phiên bản Windows khác cũng tương tự. Vào Start > Control Panel. Bấm đôi vào biểu tượng Network Connections, tiếp tục bấm phải vào biểu tượng Local Area Connection rồi chọn Properties. Chọn thẻ General, chọn Internet Protocol (TCP/IP), bấm nút Properties, đánh dấu chọn vào mục Use the following IP address.

Tại đây, bạn hãy thiết lập các thông số như sau:

- IP address: nhập vào địa chỉ IP của máy bạn (xác định ở bước I), ví dụ 192.168.1.100.

- Subnet mask: nhập 255.255.255.0

- Default Gateway: nhập vào địa chỉ IP dùng để truy cập vào phần quản trị của modem, ví dụ 192.168.1.254

- Preferred DNS server: nhập lại giống như phần Default Gateway.

- Alternate DNS server: để trống. Sau cùng, bấm OK để xác nhận.

Lúc này, bạn hãy tiến hành tạo lại bản Ghost cho máy tính để lần sau khi phục hồi sẽ không cần phải reset lại modem nữa.

VÕ XUÂN VỸ