VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Thủ thuật tăng tốc cho Windows XP


1. Trước tiên cần có một số sự thay đổi trong registry. Các thiết lập sau tuyệt đối an toàn. Hãy tải tập tin này, giải nén và nhấn kép chuột để nhập vào registry. Nếu cần phục hồi lại cấu hình ban đầu, hãy sử dụng tập tin này.
2. Bạn hãy nhấp chuột phải trên Desktop và lựa chọn Properties, sau đó trong cửa sổ mới bạn lựa chọn thẻ Appearance và bấm vào nút Effects. Bây giờ cửa sổ mới hiện ra bạn bỏ các tuỳ chọn sau:

• Use the following transition effect for menus & tooltips (sử dụng các hiệu ứng chuyển đổi)
• Show shadows under menus (hiển thị bóng dưới menu)

3. Kích phải chuột lên biểu tượng My Computer trên Desktop và lựa chọn Properties (hoặc ấn tổ hợp <Win> + <Pause/Break>), bây giờ bạn mở tới thẻ Advanced trong cửa sổ mới hiện ra, và nhấn nút Settings trong phần Performance.

Bây giờ thì bạn hãy tắt các lựa chọn không cần thiết trong thẻ Visual Effects, bạn cũng có giữ lại các lựa chọn sau:

• Show window contents while dragging (hiển thị nội dung cửa sổ trong khi kéo)

• Smooth edges of screen fonts (làm trơn cạnh font chữ trên màn hình)
• Use common tasks in folders (sử dụng góc bên trái trong cửa sổ My computer)
• Use drop shadows on icon labels on the desktop (sử dụng biểu tượng trên desktop với nhãn trong suốt)
• Use visual styles on windows and buttons (nếu bạn đang dùng theme của XP)

4. Bạn mở Tools -> Folder Options và kích trên thẻ View: 

Bây giờ thì bạn hãy loại bỏ các lựa chọn sau:

• Automatically search for network folders & printers (tự động tìm kiếm các thư mục và máy in trên mạng)
• Display file size information in folder tips (hiển thị kích thước thư mục)
• Display simple folder view in Explorer's Folders list
• Show encrypted or compressed NTFS files in color (hiển thị các tập tin NTFS được nén/mã hoá bằng màu sắc)
• Show pop-up description for folder and desktop icons (hiển thị pop-up mô tả cho thư mục và icon)
• Use simple file sharing (sử dụng chức năng chia sẻ tập tin đơn giản)

Các tuỳ chọn khác không làm giảm hiệu suất làm việc của hệ thống, bạn có thể tuỳ ý lựa chọn bật/tắt chúng theo nhu cầu.

5. Bạn kích chuột trái trên biểu tượng My Computer trên Desktop và bạn lựa chọn Manage (Bạn cũng có thể mở bằng cách vào Run>services.msc và nhấn Enter). Bây giờ bạn chuyển tới mục Services & Applications -> Services. Ở đây bạn chuyển các dịch vụ không cần thiết sang Manual, chúng sẽ không được chạy khi Windows khởi động.

Các dịch vụ sau có thể được tắt một cách an toàn:
• Alerter
• Computer Browser
• Distributed Link Tracking Client (trừ khi bạn dùng NTFS)
• Fast User Switching Capability (tắt chức năng Switch Users)
• Indexing service
• Internet Connection Firewall/Internet Connection Sharing
• Messenger
• Remote Registry (tắt để đảm bảo an toàn mạng)
• Secondary Logon
• Server
• System Restore (chỉ tắt nếu bạn không dùng System Restore)
• TCP/IP NetBIOS Helper Service
• Uninterruptible Power Supply
• Upload Manager
• Wireless Zero Configuration

6. Hãy đi vào Run>msconfig và nhấn Enter. Bây giờ hãy tới thẻ Startup và xoá các mục mà bạn không muốn cho chương trình tự động khởi động cùng với Windows. Bạn cũng có thể vô hiệu hoá trình điều khiển VGA, tiện ích Sound Card... để giảm thời gian khởi động và để tăng tốc hệ thống.

7. Bạn hãy mở Sound & Audio Devices trong mục Control Panel ra (hoặc vào Run>mmsys.cpl), tới thẻ Sounds và lựa chọn No Sounds trong phần Sound Scheme. Hoặc bạn có thể giữ lại một số các trình âm thanh yêu thích, ngoài trừ thiết lập Exit Windows, Start Windows, Windows Logoff, Windows Logon về (None).

8. Bạn có thể chỉnh nhiều tuỳ chọn khác bằng cách dùng TweakUI, Tuneup Utilities hoặc gpedit.msc (đi kèm với Windows XP Professional).
Theo Nguyễn Tiến Hoàng – Thông Tin Công Nghệ