VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Biến thư mục thành ổ đĩa để truy xuất nhanh hơn


Tuy nhiên, chúng ta vẫn có cách để đưa đường dẫn của các thư mục vào sống chung với các ổ đĩa. Đó là sử dụng phần mềm XSubst. Đây là chương trình miễn phí có khả năng tạo ra những ổ đĩa thư mục (thực chất là đường dẫn của các thư mục) và đặt vào cửa sổ của My Computer, giúp người dùng cải thiện tốc độ duyệt thư mục trên máy tính.

Sau khi tải về, cài đặt và kích hoạt chương trình, bạn sẽ dễ dàng tạo ra hàng loạt ổ đĩa mới, đại diện cho những thư mục thường xuyên lai vãng. Giao diện của chương trình là một danh sách các ổ đĩa được đánh thứ tự từ A đến Z, trong đó có cả những ổ đĩa thực. Bạn chỉ việc chọn một ổ đĩa có giá trị trong trường Type là Available rồi nhắp nút Connect. Tiếp theo, bạn chọn thư mục cần truy xuất nhanh trong hộp thoại Browse for Folder rồi nhắp OK. Từ lúc này, một ổ đĩa mới sẽ xuất hiện trong cửa sổ My Computer, giúp bạn truy cập dữ liệu nhanh hơn mà không cần phải lần theo cấu trúc thư mục nhiều cấp. Nếu muốn ổ đĩa thư mục tiếp tục tồn tại sau khi bạn khởi động lại máy, hãy nhắp nút Permanent.

Hiện tại, bạn có thể download tập tin cài đặt của XSubst (dung lượng 216 KB) từ địa chỉ http://dresden.soft-ware.net/dl/osabmmetvu/p05540/xsubstsetup.exe hoặc http://mosel.soft-ware.net/dl/osabmmetvu/p05540/xsubstsetup.exe.

TRUNG THÔNG