VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Chống phân mảnh tự động cho máy tính


Ngoài cách cài thêm nhiều phần mềm hỗ trợ hẹn giờ vào máy tính thì bạn vẫn có thể tận dụng những gì có sẵn của Windows để thực hiện tác vụ này. Cách làm như sau:

- Đu tiên, vào Start > All Programs > Accessories > Notepad để mở trình Notepad.

- Nhập dòng chữ defrag c: (chỉ định thêm ổ đĩa khác bằng cách nhập defrag d:, defrag e: mỗi câu lệnh nằm trên một dòng).

Ví dụ: Tự động chống phân mảnh cho ổ C, E và F thì gõ 3 dòng:

            defrag c:

            defrag e:

            defrag f:

- Sau đó, lưu file vừa tạo trên desktop với tên defrag.bat.

- Tiếp tục, vào menu Start > All Programs > Accessories > System Tools > Scheduled Task.

- Tạo một task mới với tên Defrag Hard Drives > chỉ đường dẫn đến file defrag.bat vừa tạo, thiết lập thời gian mà bạn muốn chạy trình chống phân mảnh ổ đĩa.

Từ giờ thì bạn có thể yên tâm giao phó việc bảo trì cho hệ điều hành Windows.

DIGILIFE