VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Dùng Word tạo và in thiệp chúc mừng


Trước hết bạn cần hiểu qua về cách bố trí của tấm thiệp mà bạn sẽ làm. Tấm thiệp sẽ được tạo thành 4 trang. Trang 1 sẽ là trang trong trái (nằm bên trái và ở phía trong của tấm thiệp). Trang này thường để trống nhưng nếu bạn muốn trang trí gì cho nó thì cũng được. Trang 2 là trang trong phải (nằm bên phải và ở phía trong của tấm thiệp), bạn viết lời chúc ở trang này. Trang 3 là trang bìa cuối. Trang này là trang đóng “dấu ấn”, cho biết tấm thiệp này là do chính tay bạn làm, ví dụ bạn có thể ghi Designed by... Trang 4 là “mặt tiền” của tấm thiệp, tài khéo léo của bạn thể hiện ở đây. Sau đây là các bước thực hiện:

1. Sơ đồ bố trí tấm thiệp

Vào menu File, chọn Page Setup. Tại tab Margins, bên dưới mục Orientation, chọn Landscape (khổ giấy ngang), dưới mục Pages, bấm vào dấu mũi tên xuống chọn 2 pages per sheet (2 trang trên 1 tờ giấy), sau đó bấm OK.

2. Thiết kế thiệp

Tại trang 1 bạn có thể trang trí theo cách mà bạn muốn. Ở đây tôi để trống.

Chuyển sang trang 2, vào Insert > Break > Page break > OK. Tại trang 2 bạn nhập lời chúc, chèn một bức tranh hoặc tấm hình do bạn chụp hoặc lấy trên Internet vào. Để chèn hình, vào Insert > Picture > From file...

Khi viết lời chúc xong, bạn chuyển đến trang 3 bằng cách chuyển con trỏ đến cuối lời chúc sau đó nhấn Ctrl+Enter. Ở trang 3 này, thường đối với công ty thì đặt logo, địa chỉ công ty, còn đối với cá nhân thì có thể ghi Designed by... hoặc bất cứ câu gì bạn thích ở cuối dòng.

Sau khi hoàn tất ở trang 3, chúng ta chuyển sang trang 4. Đây là trang “mặt tiền” nên bạn hãy trang trí sao cho thật bắt mắt, hấp dẫn người đọc.

3. In thiệp

Trước khi in, bạn cũng nên vào Print> Preview xem có ổn chưa rồi mới bắt đầu in ra. Bạn cũng nên nhờ một người bạn khác xem hộ để góp ý cho tấm thiệp hoàn chỉnh hơn. Khi thấy ổn rồi bắt đầu in. Nhấn Ctrl+P và nhập 1-2 ở mục Pages (in trang 1 đến 2 trước). Sau khi in xong, lật ngược tờ giấy lại rồi bỏ vào máy in (đối với máy in HP thì mặt có chữ nằm ở trên), nhấn Ctrl+P lại, nhập 3-4 để in trang 3 và trang 4. Hoàn tất quá trình in ấn, bạn chỉ việc gấp đôi tờ giấy là chúng ta đã có một tấm thiệp do chính tay chúng ta làm ra.

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG