VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Manga Reader - Đọc truyện tranh theo cách mới


Hiện nay, khi download các truyện tranh ở một số trang như VNSharing.net, TruongTon.net ..., các bạn thường gặp kiểu chia sẻ các file rar hoặc zip đã đóng gói file ảnh của từng trang truyện. Theo thông thường các bạn thường giải nén file rar hoặc zip đó ra và đọc từng trang một bằng một trình xem ảnh có sẵn trong Windows. Cách này rất bất tiện vì nếu chữ trong trang truyện nhỏ thì các bạn lại phải click chuột để phóng to trang truyện rồi kéo ảnh để đọc các phần đã phóng to trong trang đó. Bài này xin giới thiệu với các bạn một cách đọc truyện rất đơn giản, đó là chương trình Manga Reader. Gọi là chương trình nhưng thực chất đó chỉ là 1 file .PL (Perl) để xuất danh sách các ảnh trong thư mục chứa file này ra dạng <img src=”tên file ảnh”> trong một file HTML để các bạn đọc trực tiếp trên trình duyệt.

Sau khi giải nén file Manga_Reader.rar vào một thư mục nào đó, bạn sẽ được 2 thư mục: [Lightbox Manga Reader] và [Highslide Manga Reader]. Nếu các bạn thích phóng to ảnh theo kiểu Highslide hay Lightbox thì các bạn copy các file ở trong thư mục có tên tương tự vào trong thư mục chứa các file ảnh trong tập truyện tranh của bạn.

Nếu bạn thích dùng kiểu Lightbox thì click vào file [Lightbox Manga Reader].pl để bắt đầu xuất danh sách các file ảnh và kết quả là một file Lightbox_Manga.htm có dạng như hình 1.

 Hình 1

Ngược lại, nếu bạn thích dùng kiểu Highslide thì click vào file [Highslide Manga Reader].pl và sẽ nhận được một file Highslide_Manga.htm có dạng như hình 2.

 

 Hình 2

Chú ý:

- Các bạn phải set up file ActivePerl thì mới có thể thực thi được các file PL.

- Khi xem ảnh, click vào ảnh muốn xem, nhấn N để  sang ảnh kế tiếp, P để về ảnh trước.

- Với các ảnh có tên dạng 1, 2, 3... thì các bạn phải đổi tên bằng cách thêm số 0 đằng trước các file ảnh từ 1 đến 9 là 01, 02... 09 thì mới đọc theo thứ tự chính xác được.

Các bạn có thể làm album ảnh trên web bằng cách tạo list các ảnh trong album tương tự các bước trên rồi up tất cả lên host của bạn.

Link download ActivePerl và Manga Reader: http://tinyurl.com/bro5r4

NGUYỄN QUANG HUY