VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Sử dụng JetAudio để chuyển đổi các định dạng file multimedia


Khởi động jetAudio từ biểu tượng shortcut trên desktop hoặc Start > Programs > jetAudio > jetAudio.

Từ giao diện chính của chương trình bấm vào menu Conversion và chọn Convert Audio (Ctrl+2) để chuyển đổi định dạng các file audio hoặc Convert Video (Ctrl+0) để chuyển định dạng các file video.

¾Convert Audio (Ctrl+2)

Bấm vào nút Add Files để chọn các file cần chuyển đổi định dạng, và bấm vào nút Open để đưa các file cần chuyển đổi vào hộp thoại Convert Audio.

Ở mục Target, ô File Naming dùng để đặt tên mới cho file sẽ tạo ra (nếu để nguyên, file tạo ra sẽ lấy trùng tên với file nguồn). Với tùy chọn Create new files in the same folder with source file thì các file mới tạo ra sẽ nằm cùng trong folder với file nguồn. Với tùy chọn Create new files in the following folder thì các file mới tạo ra sẽ nằm trong folder do bạn chọn: bấm vào nút ba chấm (...) để chọn một folder sẽ chứa các file được tạo ra.

Chọn định dạng cho các file được tạo ra tại ô Output Format. Các bạn có thể bấm vào nút Config để thay đổi thêm các thông số cho định dạng file sẽ xuất ra.

Việc thay đổi các thông số ở đây có thể làm giảm dung lượng cũng như chất lượng các file sẽ tạo ra so với file gốc. Chúng ta có thể sử dụng tính năng này của jetAudio để giảm dung lượng các file multimedia và đưa lên web bằng cách giảm tần số trong ô Attributes.

Cuối cùng bấm nút Start để công việc chuyển đổi được bắt đầu. Việc chuyển đổi diễn ra nhanh hay chậm là tùy thuộc vào từng định dạng file và việc thiết lập thông số cho từng định dạng.

¾Convert Video (Ctrl+0)

Việc chuyển đổi định dạng các file video cũng thực hiện tương tự như Convert Audio.

Ở mục Target File bấm vào nút Output Settings để chọn nhiều định dạng file hơn. Trong hộp thoại Output Settings, bấm chọn tùy chọn Use Define để thay đổi định dạng cũng như các thông số của định dạng đó. Cuối cùng bấm Start để việc chuyển đổi định dạng video được bắt đầu.

ANDRIY SHEVCHENK