VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Tạo file tự giải nén


Vào Start > Run, gõ vào lệnh: iexpress.exe, bấm Enter. Trên cửa sổ Welcome to IExpress 2.0 (IExpress Wizard), chọn Create new Seft Extraction Directive file > bấm Next. Ở cửa sổ sau đó, chọn dòng Extract file only (Package purpose), bấm Next. Bạn sẽ gõ tên cho file định tạo vào khung Package Title, bấm Next để qua giao diện tiếp theo. Trên cửa sổ này, nếu bạn muốn chỉ định cho tài khoản sẽ mở được file tự giải nén sắp tạo thì điền tên tài khoản vào mục Prompt user with hoặc chọn No prompt nếu bạn muốn mọi tài khoản đều mở được. Tiếp theo, chọn Do not display a license nếu không muốn hiển thị thông tin bản quyền. Nếu muốn giới thiệu thông tin về nội dung chứa bên trong file tự giải nén, bạn dùng Notepad tạo một file Text rồi lưu lại với phần mở rộng là *.TXT. Tiếp đó, tại cửa sổ License agreement, chọn vào dòng Display a license rồi bấm Browse, trỏ đường dẫn đến nơi lưu file text vừa soạn thảo và nhấn Next. Trên giao diện Packaged files, bấm nút Add để đưa các file cần nén vào cửa sổ thao tác (nếu muốn loại bỏ file nào bạn nhắp vào file đó chọn Remove).

Lại bấm Next, trên cửa sổ Show window bạn sẽ xác định các tùy chọn như: Mặc định - Default (khuyến cáo), ẩn - Hidden,  thu nhỏ - Minimized hay phóng to tối đa - Maximized và bấm Next. Ở cửa sổ tùy chọn sẽ hiển thị thông tin khi kết thúc quá trình tự giải nén (Finished message), bạn gõ nội dung cần thông báo vào bên dưới dòng Display message. Để bỏ qua bước này, bạn chọn No massage, nhấn Next. Kế đến, chọn đường dẫn ở nút Browse để chứa file nén đang tạo, nếu muốn chương trình không hiển thị tiến trình giải nén trên màn hình thì đánh dấu vào tùy chọn Hide File Extracting Progress Animation from User. Bấm Next và bấm Next lần nữa ở cửa sổ xác nhận sau đó. Tới cửa sổ Create package, nhấn Next để ra lệnh chương trình bắt đầu thực thi. Tùy vào tổng dung lượng các file bạn đưa vào mà thời gian thực hiện nén sẽ nhanh hay chậm. Bấm Finish để hoàn tất.

ĐOÀN LÂM TẤT LINH (Thế giới @)