VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Tắt máy tính siêu nhanh


Một chút thay đổi dưới đây sẽ giúp cho máy tính Windows XP của bạn tắt nhanh hơn nhiều.

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sử dụng thủ thuật thay đổi một số thông số trong Registy. Tuy nhiên, trước khi làm điều này, bạn cần sao lưu registry để đề phòng bất trắc xảy ra.

Sao lưu Registry

Từ Start -> Run, gõ lệnh REGEDIT. Trong cửa sổ Registry, bạn vào File – Export để trích xuất phần sao lưu của registry để có thể sử dụng lại sau này. Khi cần cập nhập lại bản sao lưu, bạn vào File – Import rồi tìm tới tệp tin đã sao lưu từ trước.

Thay đổi Registry để Windows XP tắt máy nhanh hơn

Bước 1: Từ Start –>Run và gõ lệnh REGEDIT để mở cửa sổ Registry Editor

Bước 2: Tìm tới khóa HKEY_CURRENT_USER \ Control Panel \ Desktop. Bạn kéo xuống phía dưới và tìm phần HungAppTimeout, rồi thay đổi giá trị mặc định từ 5000 thành 1000 và nhấn OK.

Bước 3: Kéo xuống phần WaitToKillAppTimeout rồi thay đổi giá trị 20000 thành 1000 và nhấn OK. Hãy đừng đóng cửa sổ Registry Editor vội vì bạn còn phải thay đổi một vài thông số nữa.

Bước 4: Tìm tới khóa HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ Control, rồi nhấn đúp vào phần WaitToKillServiceTimeout, và thay đổi giá trị thành 1000 và nhấn OK.

Bước 5: Giờ thì bạn tìm tới phần HKEY_USERS \ DEFAULT \ Control Panel \ Desktop, rồi thay đổi giá trị HungAppTimeout thành 1000 và nhấn OK.

Bước 6: Kéo xuống phần WaitToKillAppTimeout và thay đổi giá trị thành 1000 và nhấn OK.

Việc thay đổi đã hoàn tất. Từ giờ thời gian shut down của máy sẽ giảm đáng kể và bạn sẽ không phải chờ đợi như trước.

Theo Phụng Nghi (TPO)