VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Thiết kế bìa CD trong phần mềm ghi đĩa Nero


- Mở Nero > Labels > Nero Cover Designer. Giao diện xuất hiện để bạn tự chọn lựa sẽ in dưới dạng nào (có 4 dạng: tập sách, gáy sách, mẫu tròn cho đĩa..., theo hình màu nền cho sẵn hay để trắng). Hoặc vào New, các kiểu mẫu cho Audio, Data, Audio+Data xuất hiện. Click chuột để xem và chọn (Standard, DVD Case, MultiBox SlimPack, MiniCD...) > OK. Ví dụ: chọn Audio+Data với mẫu Classic (H.1). Bạn có thể Cancel hộp thoại Document Data để còn lại là Booklet, Booklet (Rear), Inlay, Disc1 ở thanh dưới giao diện. Sau đây, bạn thử trang trí lên một mẫu nhãn tròn.

- Dùng SelectionTool, nhấn Shift chọn vào các ô text mặc định và Delete (H.2). Vào Artistic Text Tool để nhập nội dung lên nhãn (chọn kiểu và size cho font). Dùng lại Selection Tool để di chuyển hay xoay text. Lúc này text chỉ có nét viền, nếu cần có màu nền thì chọn biểu tượng BrushColor trên thanh công cụ. Thay đổi màu đường viền thì vào PenColor. Bấm biểu tượng Properties (hoặc click đúp chuột vào Text, hoặc thay đổi tại Font Name) để chọn lại font. Muốn Text uốn cong theo tâm đĩa, click phải chuột vào Text rồi Bend trong hộp thoại.

- Vào menu Object > Background Properties (click đúp vào nền của đĩa) để tạo nền cho nhãn in, chọn vào thẻ Image > File, chọn đường dẫn đến file dùng làm nền > OK (H.3 ). Ngoài ra, bạn có thể bấm vào biểu tượng Image Tool để chèn thêm một ảnh khác lên nền hay vào trình đơn Object > Insret > Image. 0Bạn có thể tạo hiệu ứng cho nền bằng click tiếp vào Propeties > Effects (Adjust, Filter, Flip, Pinch, Swirl, Rotate...). Bạn nhớ dùng lệnh “Move Down-Move Up” trên thanh công cụ để sắp xếp nhằm tránh che lấp các đối tượng (ảnh-chữ).

- In: Một kinh nghiệm là trước khi chọn lệnh Print (Ctrl+P) để in, bạn cần vào Paper Stock (mặc định là Normal Paper) để thay đổi cách in cho phù hợp với khuôn mẫu giấy décal bán sẵn. Nên chọn trang in là “Professional Label CDRW458 (Letter)” thay vì “Speer CD Label (A4)” như một số người đang dùng, bỡi lẽ, décal được bán ở ngoài các dịch vụ băng đĩa thường đều cắt xén nên khi đem in ra dễ bị xê dịch vị trí các text hay ảnh (thấp hơn so với những gì bạn sắp xếp trên nhãn in). Vào menu File > Print, chọn thẻ Elements trong hộp thoại để chọn các mẫu in. Trường hợp chỉ cần in loại décal tròn cho CD thì bỏ chọn Booklet, Bokklet(Rear), Inlay (H.5).

- Nếu ngại tốn mực in, bạn có thể tạo “nháp” trước một nhãn CD với text là các ký hiệu ngắn, màu nhạt để xác định vị trí, và chịu khó cắt một số khổ giấy trắng bằng kích thước của décal đem in thử rồi so lên mặt đĩa. Nếu chính xác, bạn lưu thành quả cuả mình với file *.ncd (Nero Cover Designer Document) để sử dụng cho lần sau.

NGUYỄN BẢO LỄ