VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Tìm lại tài khoản Admin


Đôi khi sử dụng Windows, bạn phải cần đến quyền siêu quản trị mới có thể thao tác được. Tài khoản Super Administrator không phải là một phần trong nhóm quản trị. Nó là một loại “siêu quản trị”, gần giống như tài khoản gốc trong Unix và mặc định nó luôn được tắt và ẩn. Do đó, 3 bước sau sẽ giúp bạn tìm lại tài khoản đăng nhập cấp cao này trên Windows XP, Vista và Windows 7.

Đối với Windows XP

Bước 1. Bạn bấm tổ hợp Win+R (hay vào Start > Run) > sau đó gõ lệnh regedit để mở Registry Editor.

Bước 2. Tìm đến khóa

KEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\

SpecialAccounts\Userlist của Registry Editor.

Tiếp tục, tạo thêm một khóa dạng DWORD đặt tên là Administrator và thay đổi giá trị thành 1.

Bước 3. Thoát khỏi Registry Editor và khởi động lại máy để xem kết quả.

 

Trước và sau khi tạo khóa mới ở Registry Editor

Đối với Windows Vista hay Windows 7:

Bước 1. Bạn vào Start > Run > gõ lệnh CMD để mở Command Prompt.

Bước 2. Nhập vào lệnh sau rồi nhấn Enter:

Net user administrator /active:yes

Khi muốn vô hiệu hóa và ẩn tài khoản quản trị đi, bạn nhập vào câu lệnh sau trên cửa sổ lệnh và nhấn Enter:

Net user administrator /active:no

Bước 3. Khởi động lại máy tính và đăng nhập tài khoản "siêu quản trị".

DIGILIFE