VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Đăng ký Iolo System Shield 3 Internet Security miễn phí


Giao diện trình bảo mật Iolo System Shield 3 Internet Security

+ Bước 1: Bạn truy cập vào địa chỉ đăng ký khuyến mãi tại đây, trang web hiện ra, nhấn vào nút Continue để tiếp tục. Chú ý: nếu chữ Continue không hiện ra thì bạn hãy thử kiểm tra chương trình diệt virus của Kaspersky có chấp nhận mã script hay không, nếu không hãy đánh dấu để chấp nhận tính năng NoScript được phép chạy (hoặc cũng có thể những chương trình khác).

Trang đăng ký miễn phí

+ Bước 2: Trang web hiện ra, bạn sẽ thấy giá trị của phần mềm này có 0 USD. Giờ bạn chỉ cần click chuột chọn mục Secure Checkout.

+ Bước 3: Điền đầy đủ thông tin đăng ký để đăng ký nhận phần mềm miễn phí. Xong nhấn vào nút Submit Order.

+ Bước 4: Mở email đăng ký ra để kiểm tra email thông tin tài khoản mà Iolo gửi đến cho bạn.

+ Bước 5: Bây giờ bạn hãy truy cập vào đây để tải phần mềm về và sử dụng key vừa đăng ký miễn phí trong email.

QUỐC TRUNG (Theo Raymond)