VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Đóng tài khoản email cá nhân


Bạn không nói rõ là những dịch vụ email nào nên Nhịp cầu liệt kê cách thức của 3 dịch vụ email miễn phí được sử dụng phổ biến nhất là Yahoo! Mail, Windows Live Mail (Hotmail), Gmail. Để đóng tài khoản email cá nhân, bạn cần làm theo các bước sau:

* Windows Live Mail:

Nhấn Close account để xóa tài khoản

Truy cập vào địa chỉ web tại đây để đăng ký xóa tài khoản email Windows Live Mail. Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản rồi được chuyển đến phần xác nhận thông tin xóa email. Nhấn vào "Close account" để xóa.

* Yahoo! Mail:

Điền thông tin mật khẩu và mã xác nhận để xóa tài khoản Yahoo! Mail

Truy cập vào địa chỉ này sau khi đăng nhập vào tài khoản Yahoo! Mail, bạn cần xác nhận lại thông tin mật khẩu và mã xác nhận của ô "Enter the code as...". Sau khi điền đủ 2 phần thì nhấn vào nút "Terminate this Account" để xóa tài khoản. 

* Gmail: với Gmail, bạn không cần phải truy cập vào những địa chỉ đặc biệt mà chỉ cần vào phần Settings (thiết lập) ở phía trên Inbox sau khi đăng nhập vào tài khoản Gmail. Sau đó chọn tiếp thẻ Accounts nhấn vào Google Account settings. Nhấn vào Edit ở kế My products từ phần bên phải, chọn "Remove Gmail permanently" để xóa tài khoản Gmail.

Nhấn vào "Edit" kế My Products để chọn xóa các dịch vụ Google liên kết đến tài khoản

Lưu ý: Đi kèm với tài khoản email thường là các dịch vụ bổ sung như blog (Y!360, Live Spaces, Blogger), lưu trữ dữ liệu (Live SkyDrive)... một khi đã xóa tài khoản email cũng đồng nghĩa với việc "tận diệt" các dịch vụ khác liên đới đến tài khoản email đó. Chỉ có Google cho phép chọn lựa dịch vụ để xóa hoặc xóa hẳn tài khoản chung. Nên kiểm tra và sao lưu lại dữ liệu trước khi thực hiện xóa tài khoản.

THANH TRỰC thực hiện