VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

6 phần mềm multimedia miễn phí của NBXSOFT


1. Free Burn MP3-CD

(http://www.nbxsoft.com/files/burnmp3cd.exe)

Ghi audio CD:

- Nhấn nút Add để chọn file nhạc (hỗ trợ mp3, wav, wma, ogg).

- Chọn ổ đĩa ghi. Cài đặt tốc độ và nhãn cho đĩa.

- Sau cùng nhấn Burn Now! để chương trình bắt đầu ghi đĩa.

2. Free MP3 WMA WAV Converter

http://www.nbxsoft.com/files/mp3converter.exe

Chuyển đổi định dạng âm thanh:

- Nhấn nút Add để chọn file muốn chuyển đổi định dạng.

- Cài đặt thông số cho file sau khi chuyển đổi.

- Chọn tab Options để chọn thư mục lưu file.

- Nhấn Start để chương trình bắt đầu chuyển đổi.

3. Free Create-Burn ISO Image

(http://www.nbxsoft.com/files/createburniso.exe)

Tạo file ảnh ISO và ghi dữ liệu lên CD/DVD:

·   Tạo file ảnh ISO hoặc ghi CD/DVD trực tiếp:

- Đưa dữ liệu sẽ ghi vào khung bên phải bằng các nút File, Folder... Bạn cũng có thể kéo và thả file hay folder vào từ cửa sổ Windows.

- Chọn ổ đĩa ghi. Chọn loại đĩa CD hay DVD.

- Cho đĩa trắng vào ổ ghi và nhấn Burn CD/DVD. Nhấn Create ISO nếu muốn tạo ra file ISO để ghi vào lúc khác hoặc sử dụng với trình tạo đĩa ảo.

·         Ghi file ISO ra CD/DVD:

- Bạn phải có sẵn file ISO, chọn Burn ISO.

- Chọn file ISO bằng nút Select, cho đĩa trắng vào ổ ghi và nhấn Write Disc.

4. Free MP3 Sound Recorder

http://www.nbxsoft.com/files/mp3recorder.exe

Thu âm từ microphone hay từ nhiều nguồn khác:

- Nhấn New để tạo một bản thu mới.

- Chọn nguồn âm thanh tại hộp thoại Select Source Device.

- Chọn định dạng và thông số cho file âm thanh.

- Chọn nơi lưu file.

- Và cuối cùng là nhấn Record để bắt đầu thu.

5. Free Flv to AVI Converter

http://www.nbxsoft.com/files/flvconverter.exe

Chuyển đổi định dạng video flv thành avi/mpeg/wmv:

- Chọn file flv muốn chuyển bằng cách nhấn nút Add.

- Chọn định dạng và thông số cho file xuất ra.

- Chọn Start để chương trình bắt đầu làm việc.

6. Free Screen Recorder

http://www.nbxsoft.com/files/screenrecorder.exe

Quay film màn hình:

- Mở Free Screen Recorder lên, nhấn nút để mở hộp thoại General Options. Tại đây bạn có thể chọn vùng để ghi hình.

- Chọn nút  để chọn các thông số cho file AVI như codec, chất lượng và tốc độ video.

- Chọn nút  để tùy chọn thông số về âm thanh (nếu bạn thu cả âm thanh).

- Chọn   để tùy chỉnh con trỏ chuột (bạn có thể ẩn nó đi, thay đổi hình dạng, làm nó nổi bật...).

- Chọn   để đặt phím tắt. Mặc định là phím F8 để bắt đầu / tạm dừng / tiếp tục quay, F9 để chấm dứt. Hủy bỏ bằng phím Esc.

- Nhấn , hoặc dùng phím tắt để bắt đầu ghi hình. Và nhấn  để kết thúc.

Tải trọn bộ 6 file cài đặt tại http://tinyurl.com/69wpga

TẠ QUANG TIẾN