VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Làm nhẹ gánh khởi động Windows XP


Vào menu Start > Run, gõ lệnh services.msc. Ở cửa sổ Name (liệt kê các tác vụ), bạn bấm phải vào tác vụ không cần thiết, chọn Properties, bấm Stop. Ở mục Startup type, bạn chọn Disable. Những tác vụ sau đây có thể không cần hoặc có thể cần trong một số trường hợp, nhưng dù sao bạn cũng có thể tắt nó đi để cho Windows nhẹ gánh mà không có hại gì cả:

1. Background Intelligent Transfer Service

2. Distributed Link Tracking Client

3. Error Reporting Service

4. Fast User Switching Compatibility

5. Help and Support

6. Indexing Service

7. Messenger

8. Machine Debug Manager

9. Network Location Awareness (NLA)

10. Portable Media Serial Number Service

11. Remote Registry

12. SSDP Discovery Service

13. Terminal Services

14. WebClient

15. Windows Image Acquisition (WIA)

16. Windows Time

17. Task Scheduler

HUỲNH THỊ THANH THUỲ