VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Điều kiện để trở thành nhân viên môi giới chứng khoán


- Chào bạn. Chương trình chuyên ngành Luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về pháp luật nói chung và Luật tài chính, ngân hàng và chứng khoán nói riêng; kiến thức nghiệp vụ cơ bản để đảm nhận vai trò là các chuyên gia tương lai về tài chính-ngân hàng-nhứng khoán như: lý thuyết tiền tệ, tài chính doanh nghiệp, nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Luật tài chính - ngân hàng - chứng khoán có thể trở thành chuyên viên làm việc tại các phòng ban chức năng, trong bộ máy quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán, ngân hàng nhà nước, cơ quan thuế; các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng thương mại.

Họ cũng có thể trở thành các chuyên gia tư vấn pháp lý, luật sư... Một bộ phận sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác giảng dạy & nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên sâu thuộc lĩnh vực luật học tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Theo quyết định số 15/2008/QĐ-BTC ngày 27-3-2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán quy định rõ hai loại hình chứng chỉ liên quan đến việc hành nghề chứng khoán, đó là Chứng chỉ hành nghề chứng khoán và Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán. Cụ thể:

- Chứng chỉ hành nghề chứng khoán là văn bằng xác nhận người có tên trong chứng chỉ đáp ứng đủ điều kiện làm việc tại các vị trí làm việc chuyên môn trong công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.

- Chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán là văn bằng xác nhận người có tên trong chứng chỉ đạt yêu cầu trong các cuộc kiểm tra trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo các quy định cụ thể hiện nay, bạn cần phải có các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán trước khi dự thi và đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Nói cách khác, bạn phải đạt yêu cầu trong các cuộc kiểm tra/thi cấp chứng chỉ chuyên môn để có điều kiện cần thiết dự thi cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo một trong ba loại sau:

- Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;
- Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;
- Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Tương ứng với mỗi loại chứng chỉ hành nghề trên cần phải có các chứng chỉ chuyên môn sau:

1. Hành nghề môi giới chứng khoán: chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán; chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; chứng chỉ Phân tích và đầu tư chứng khoán; chứng chỉ Môi giới chứng khoán và Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2. Hành nghề phân tích tài chính: Có các chứng chỉ như của người hành nghề môi giới, bên cạnh đó có thêm chứng chỉ Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán và chứng chỉ Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

3. Hành nghề quản lý quỹ và tài sản: Có các chứng chỉ như của người hành nghề phân tích tài chính, bên cạnh đó có thêm chứng chỉ Quản lý quỹ và tài sản.

Các cuộc kiểm tra trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán được tổ chức sau mỗi khóa học do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (UBCKNN) tổ chức. Các kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán được tổ chức trong năm theo thông báo của UBCKNN.

Như vậy bạn có thể nhận thấy bằng cử nhân của bạn có giá trị như thế nào trong việc đeo đuổi và hành nghề môi giới chứng khoán. Hãy tự tin vào bản thân, học tập thật tốt và thực hành thật nhiều vào thực tế, bạn sẽ thành công!

PHẠM THỊ THÙY LIÊN
Chuyên viên tư vấn HRVietnam.com