VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Tạo địa chỉ phụ cho Yahoo Mail


Bài viết sẽ trình bày cách đặt thêm địa chỉ thư mục để bạn lựa chọn cho việc gửi và nhận thư. Sau khi đăng nhập vào Yahoo! Mail, bạn vào Tùy chọn > Tùy chọn Mail để mở phần thiết lập ra.

Trong danh sách thiết lập, bạn chọn Tài khoản rồi bấm vào Thêm hoặc sửa tài khoản.

Sau đó, tại phần Địa chỉ thư phụ, bạn bấm Bắt đầu và nhập địa chỉ cần thêm vào. Để kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ này, bạn bấm Kiểm tra xem có thể sử dụng địa chỉ này hay không, nếu chưa có người sử dụng hoặc địa chỉ hợp lệ thì bạn bấm Chọn. Nếu muốn,  bạn có thể đặt tên có dấu chấm (.) như trong Gmail. Yahoo! Mail cũng đề nghị sẵn một số địa chỉ, khi thấy hợp lý bạn bấm Chọn ngay mà không cần qua bước kiểm tra nữa.

Tiếp theo, bạn nhập mã số xác nhận theo dòng chữ hiện trên màn hình rồi bấm OK để hoàn tất. Muốn thiết lập địa chỉ vừa tạo làm địa chỉ gửi thư mặc định, trong phần Lựa chọn thư bạn chọn nhắp chuột vào dòng địa chỉ đó, chọn Tạo mặc định.

Để chính thức xác nhận thay đổi đã thực hiện, bạn trở ra hòm thư đến để mở thư gửi từ hệ thống của Yahoo! Mail và bấm vào liên kết được yêu cầu. Từ lúc này, khi soạn thư bạn có thể chọn một trong hai địa chỉ để gửi đi.

Bài viết được thực hiện trong Yahoo! Mail tiếng Việt, nếu dùng phiên bản tiếng Anh bạn có thể thực hiện tương tự.

Trịnh Đức Linh(Thế giới @)