VIET ARROW

Luôn đồng hành cùng quý khách

(84-28) 3 9209 353

Web tin tức

Số TT

Chức năng

Mô tả

1

Giao diện - Được thiết kế theo bố cục hài hòa, định hướng cung cấp thông tin. Hệ thống menu 3 cấp cho phép bố trí linh hoạt các Mục tin, Nhóm tin và các Phân nhóm tin …
Hệ thống cho phép hiển thị thông tin theo Nhóm tin nổi bật, Tin Nóng, Tiêu Điểm …

2

Các trang tin tức - Hiển thị các bài viết vớI hình ảnh và thông tin. Bài viết được biên tập với công cụ Editor WYSIWYG. Cho phép tùy chỉnh đơn giản như khi làm việc vớI MS Word.

3

Module quảng cáo - Cho phép quản lý các banner, logo, liên kết trên website. Đây là một tính năng quan trọng đốI vớI những website tin tức định hướng cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến

4

Module thống kê - Thống kê số ngườI truy cập vào website, Số ngườI truy cập vào tững chuyên mục và Số truy cập từng bài viết. Cung cấp bao cáo về những chuyên mục được đọc giả quan tâm nhất, Top bài viết được quan tâm …

5

Công cụ tìm kiếm cao cấp - Ngoài chức năng tìm kiếm theo tư khóa tổng quát, công cụ tìm kiếm còn cho phép tìm kiếm nâng cao với các tiêu chí như: Tiêu đề, bài viết, tác giả, chuyên mục, ngày tháng

6

Các trang giới thiệu - Giới thiệu về đơn vị chủ quản website, các dịch vụ đơn vị cung cấp, các thông tin về hoạt động tòa soạn …

7

Trang liên hệ -Cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị chủ quản website và một form liên hệ để ngườI dùng gửI thông tin phản hồi.

8

Trang gửi bài viết - Cho phép độc giả, Cộng tác viên có thể thông qua website gửI bài viết tớI tòa soạn. Các biên tập viên có thể chọn lọc, biên tập lạI nộI dung để đưa lên website.
Tích hợp bộ công cụ quản trị nộI dung CMS: Bộ công cụ này cho phép quản trị thông tin website theo mô hình một tờ báo điện tử.

9

Các tính năng khác Các tính năng khác theo yêu cầu cụ thể của khách hàng

Khách hàng đã và đang đồng hành cùng Viet Arrow